Radio Szczecin » O Nas

Informacje dla komitetów wyborczych

W związku z wyznaczeniem na dzień 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Polskie Radio Szczecin S.A., jako spółka publicznej radiofonii regionalnej, uprzejmie przedstawia zasady rozpowszechniania audycji wyborczych na swojej antenie.
 1. Polskie Radio Szczecin S.A. emituje audycje wyborcze zarówno w nieodpłatnym, jak i odpłatnym czasie antenowym.
 2. Audycje w nieodpłatnym czasie antenowym zostaną wyemitowane w dniach od 06 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00. Audycje w odpłatnym czasie antenowym zostaną wyemitowane do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00.
 3. Komitet wyborczy jest reprezentowany przed Polskim Radiem Szczecin S.A. przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę pisemnie upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego do kontaktu z Polskim Radiem Szczecin S.A.
 4. Polskie Radio Szczecin S.A. dokonuje emisji audycji wyborczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 754 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. 2011, nr 154, poz. 915 z późn. zm.).
 5. Polskie Radio Szczecin S.A. emituje audycje wyborcze dla miast na prawach powiatu Szczecin i Świnoujście oraz powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego i stargardzkiego.
 6. Ostateczny, przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, termin na składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków do Polskiego Radia Szczecin S.A. o przydział nieodpłatnego czasu antenowego oraz wniosku w sprawie łącznego prowadzenia kampanii wyborczej upływa w dniu 1 października 2018 r.
 7. Polskie Radio Szczecin S.A. informuje pełnomocników o:
  1. Czasie antenowym przysługującym komitetowi wyborczemu,
  2. Terminach rozpowszechniania audycji wyborczych komitetu wyborczego,
  3. Terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych,
  4. Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze,
  5. Miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych
 8. Polskie Radio Szczecin S.A. przyjmuje nagrane i gotowe audycje w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00, nie później niż 24 godziny przed dniem ich rozpowszechniania. Przez ostateczne złożenie audycji rozumie się zadeklarowanie pisemnie na odpowiednim formularzu daty i godziny emisji nagranych spotów wyborczych. Złożenie deklaracji w innej formie nie będzie uważane za zgodę na emisję audycji wyborczych.
 9. Audycje wyborcze będą przyjmowane tylko i wyłącznie od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich pisemnie upoważnionych. Dostarczone audycje muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. Poziom szumów i zniekształceń nieliniowych powinien być niższy niź – 45 dB
  2. Zaleca się dostarczanie audycji dostarczanie audycji na płytach CD, DVD, nośnikach pendrive lub drogą poczty elektronicznej w postaci pliku MP3
 10. Audycja i nośnik powinny być wyraźnie opisane z określeniem od kogo pochodzą.
 11. Polskie Radio Szczecin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w audycjach wyborczych. Odpowiedzialność za treści rozpowszechniane w audycjach wyborczych spoczywa na komitetach wyborczych. W szczególności Polskie Radio Szczecin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych zawartych w treści audycji. W terminie na złożenie nagranych i gotowych audycji pełnomocnicy komitetów wyborczych są zobowiązani dostarczyć dane autorów i wykonawców muzyki wykorzystanej w audycjach wyborczych celem właściwego rozliczenia się Polskiego Radia Szczecin S.A. z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i wykonawczymi.
 12. Podział czasu rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych nastąpi w drodze komputerowego losowania audycji jednostkowych w blokach, z zachowaniem zasady równomiernego i proporcjonalnego rozkładu pasm w trakcie kampanii. Losowanie odbędzie się podczas spotkania pełnomocników w siedzibie Polskiego Radia Szczecin S.A., które odbędzie się najpóźniej w dniu 3 października 2018 r. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach lub w jakikolwiek inny sposób.
 13. Polskie Radio Szczecin S.A. udostępnia nieodpłatnie każdemu komitetowi wyborczemu studio i urządzenie techniczne wraz z realizatorem w celu rejestracji audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej. Rejestracja obejmuje nieodpłatne nagranie lub przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na stosowany w Polskim Radiu Szczecin S.A. nośnik. Studio radiowe będzie dostępne dla komitetów wyborczych po uprzednim zarezerwowaniu go w Dziale Kreatywnym Polskiego Radia Szczecin S.A. Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 pod numerem telefonu 693 184 985. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika nie później niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej. Studio radiowe jest rezerwowane według kolejności zgłoszeń komitetów wyborczych.
 14. Audycje wyborcze nie mogą być dłuższe niż przyznana jednostka emisyjna (spot). W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu audycji Polskie Radio Szczecin S.A. wzywa komitet wyborczy do jej niezwłocznego skrócenia. Jeżeli komitet wyborczy nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do tego wezwania, Polskie Radio Szczecin S.A. przerywa emisję audycji w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi wyborczemu.
 15. Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie spełniają norm technicznych podanych do wiadomości pełnomocników, Polskie Radio Szczecin S.A. wzywa komitet wyborczy do niezwłocznego usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechniania audycji pod rygorem niewyemitowania tego materiału.
 16. Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego został zamieszczony w postaci edytowalnej na stronie internetowej Polskiego Radia Szczecin S.A.
 17. W razie wszelkich pytań i wątpliwości Polskie Radio Szczecin S.A. uprzejmie prosi komitety wyborcze o kontakt z Działem Kreatywnym pod numerem 693 184 985.

FOTOGALERIA

Łukasz Rabikowski
Marcin Gondziuk
Dariusz Michalski
Prezes Zarządu
Dyrektor Kreatywny
Łukasz Szełemej
Michał Król
Wojciech Ochrymiuk
Paweł Domański
Tobiasz Madejski
© Polskie Radio Szczecin SA. Wszystkie prawa zastrzeżone.Regulamin korzystania z portaluPolityka prywatnościBiuletyn Informacji Publicznej

Szanowny Użytkowniku.

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć zbyt wiele czasu. Z niniejszego opracowania dowiesz się jakie obowiązki ma Administrator, jakie przysługują Ci prawa oraz w jaki sposób z tych praw korzystać. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.

Przechodząc do serwisu lub klikając w prawym górnym rogu tej informacji, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na wskazane poniżej działania.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne technologie

W naszych serwisach wykorzystujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) i inne pokrewne technologie, mające na celu:

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz zdefiniować w ustawieniach wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności .

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Mogą to być m.in. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z takich jak nasz serwisów internetowych wyróżnia się również dane osobowe takie jak jak adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem tzw. plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby – takie pliki cookies są również objęte ochroną wynikającą z przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Pliki cookies, potocznie zwane "ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się pewne informacje trafiające ostatecznie do urządzenia końcowego (np. komputera lub smartfona). Pliki cookies mają wiele funkcji – od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu internetowego, po pozwalające na zachowywanie preferencji użytkownika, jak również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dostarczanych reklam.

Co powinieneś wiedzieć w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w związku z RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Radio Szczecin S.A. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin (zwane dalej „Rozgłośnią”).
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Rozgłośni. Z IOD możesz skontaktować się pisząc na adres podany powyżej lub na adres mail iod@radioszczecin.pl . Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 4. Rozgłośnia przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celach, o których mowa powyżej.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Podstawą ww. działania mogą być przepisy prawa (np. ZUS, administracja skarbowa, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Rozgłośnia (np. z podmioty sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, usług analitycznych i marketingowych).
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Twoją jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania oraz spełnieniu szeregu wymogów określonych zapisami RODO.
 7. W przypadku wskazanym w pkt 5 i 6 Twoje dane będą zabezpieczone w sposób zapewniający im poufność z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczególne oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), a w przypadku gdy były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – do momentu jej wycofania.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 10. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Radia Szczecin S.A., kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych.
 11. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w zależności od sytuacji może być wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach niepodanie danych może warunkować realizację działań których jesteś Podmiotem (w tym zawarcie umowy).
 13. Twoje dane będą mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na profilowaniu. Personalizujemy treści i reklamy a także poddajemy analizie aktywność na stronie i w Internecie. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.