Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane

W procesie produkcji żywności niebezpieczeństw jest bez liku. Substancje chemiczne, problemy natury fizycznej czy zagrożenia biologiczne – przemysł spożywczy obarczony jest dużym ryzykiem, a więc i odpowiedzialnością. A czym dokładnie jest system HACCP i jaką pełni w tym wszystkim rolę? Co dają szkolenia HACCP i jak zdobyć certyfikat? O tym poniżej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w kwestii szkoleń HACCP wejdź na stronę: https://star.edu.pl/szkolenia-haccp

Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli

HACCP to skrót anglojęzyczny (Hazard Analysis and Critical Control Points), który oznacza system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w ramach procesu produkcyjnego. Jego celem jest przede wszystkim identyfikacja ryzyka i oszacowanie skali wystąpienia niebezpieczeństw mogących zaszkodzić prawidłowemu przebiegowi przetwarzania oraz rozpowszechniania artykułów spożywczych. Opracowanie systemu monitorowania produkcji, jak i przechowywania, transportu a nawet sprzedaży wszelkiego rodzaju żywności stało się koniecznością ze względu na zapewnienie gwarancji konsumentom. Ustanowione w ten sposób standardy pozwalają utrzymać dobrą jakość produktów spożywczych będących w obrocie handlowym. Aby dokładnie poznać procesy i legalnie zaimplementować w swoim środowisku standardy HACCP, warto najpierw poszukać odpowiedniego szkolenia.

System HACCP w rozumieniu prawnym

Dnia 29 kwietnia 2004 roku Parlament i Rada Europejska wydały rozporządzenie 842/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. W Polsce zaś temat reguluję Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 roku. Dzięki tym dokumentom zakłady mają do dyspozycji wytyczne odnośnie opracowania i wdrożenia zasad systemu HACCP. Funkcję kontrolną w tym zakresie spełnia zaś SANEPID.

W związku z powyższym wyszczególniono 7 podstawowych zasad systemu:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych.

 2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli.

 3. Identyfikacja limitów krytycznych.

 4. Ustalenie systemu monitorowania.

 5. Ustalenie działań korygujących.

 6. Określenie procedur zapisów.

 7. Ustalenie procedur weryfikacji systemu.

Jeśli chodzi natomiast o proces wdrażania systemu HACCP, przedsiębiorcy muszą wykonać 12 kroków:

 1. Zdefiniowania zakresu stosowania systemu HACCP.

 2. Utworzenie zespołu HACCP.

 3. Opisanie produktu wraz z określeniem przewidywanego sposobu jego wykorzystania.

 4. Opracowanie schematu procesu technologicznego.

 5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej.

 6. Sporządzenie listy wszystkich zagrożeń i środków kontroli.

 7. Określenie krytycznych punktów kontroli.

 8. Określenie wartości docelowych i krytycznych dla każdego punktu krytycznego.

 9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego.

 10. Ustalenie działań korygujących.

 11. Ustalenie procedury weryfikacji.

 12. Prowadzenie dokumentacji i zapisów.

To jednak nie koniec. Samo zastosowanie się do wytycznych ustanowionych prawnie to za mało, aby móc mówić o skutecznym wdrożeniu HACCP w danym przedsiębiorstwie. Niezbędne jest prowadzenie stosownej dokumentacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności niezbędne jest także przeszkolenie pracowników. Bez tego nie sposób liczyć na to, że nowoczesne standardy i monitorowanie krytycznych punktów kontroli będą przestrzegane zgodnie z wytycznymi. Innymi słowy, bez przeszkolonego personelu samo wdrożenie systemu HACCP nie ma większego sensu.

Co dają szkolenia HACCP?

Dzięki szkoleniom HACCP uzyska się mnóstwo korzyści. Przede wszystkim osiągnie się zwiększoną świadomość personelu z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i wymagań dotyczących jakości produkcji, jak i rozpowszechniania. Zrozumienie szczegółów i procedur HACCP w praktyce to gwarancja inteligentnego przestrzegania wytycznych oraz poprawnej interpretacji ewentualnych uwag ze strony kontrolerów sanitarnych.

Poza tym respektowanie przez pracowników zaakceptowanych instrukcji systemowych ma wręcz kolosalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, która koniec końców trafia na polskie stoły. Jeśli personel danego przedsiębiorstwa nie będzie odpowiednio przeszkolony, prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia istotnego dla konsumenta jest dosyć wysokie. Dla przedsiębiorstwa oznacza to problemy ze strony SANEPID-u, jak i ryzyko poważnych strat finansowych z powodu konieczności wycofania z obrotu produktów obarczonych zagrożeniem. Już choćby z tego powodu warto zainteresować się szkoleniem w profesjonalnej placówce i uzyskaniem certyfikatu HACCP.

Jak zdobyć certyfikat HACCP?

Szkolenie pracowników to tylko jeden z etapów uzyskania certyfikatu zgodności HACCP dla całego przedsiębiorstwa. Wprawdzie certyfikowany specjalista ma wiele kompetencji w zakresie systemu, jednak analiza zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz określenie środków umożliwiających kontrolę wewnątrz firmy wymaga również fachowego spojrzenia z zewnątrz. Potrzebny jest zatem audyt i weryfikacja skuteczności działania systemu oraz przeszkolonych pracowników. Dopiero po zakończeniu tego procesu dane przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać pełną certyfikację. Warto tutaj podkreślić, że certyfikaty HACCP są ważne tylko przez 36 miesięcy. Tym bardziej więc powinno się przeszkolić personel, aby móc uzyskać pozytywny wynik podczas audytu re-certyfikacyjnego oraz audytów nadzoru, które mają miejsce w międzyczasie.

Artykuły sponsorowane

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty