Radio Szczecin Na Wieczór
Radio Szczecin » Radio Szczecin Na Wieczór

„W poszukiwaniu języka" - reportaż Ewy Szkurłat

Warsztaty teatralne w Starym Teatrze w Krakowie
Warsztaty teatralne w Starym Teatrze w Krakowie
"W poszukiwaniu języka” to tytuł warsztatów teatralnych, które odbywały się w Starym Teatrze w Krakowie. Słyszący i głusi wspólnie pracowali nad tekstem w języku polskim oraz migowym. Balansowali między ciszą, a dźwiękiem, poznawali jakość i wartość słów i gestów. Bariera komunikacyjna na warsztatach nie istniała, podziały same się niwelowały, a radość ze spotkania otwarła uczestnikom oczy. Inicjatorką warsztatów była Dominika Feiglewicz - studentka krakowskiej szkoły teatralnej. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat zatytułowanego „W poszukiwaniu języka". Po reportażu Małgorzata Furga rozmawia z Dorotą Skoneczną dyr Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie działającym przy OZ PZG, Marią Dąbrowską aktorką Teatru Współczesnego i Weroniką Skoneczną uczennicą Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych II Stopnia w Szczecinie.

„Kryminał z Madonną” - reportaż Magdaleny Skawińskiej

żródło: www.msz.gov.pl
żródło: www.msz.gov.pl
Kradzież, fałszerstwo, przemyt. Wokół obrazu "Madonna pod jodłami" Lucasa Cranacha starszego plącze się kryminalna historia.
Dzieło warte dziś miliony euro, trafiło na Śląsk w XVI wieku jako dar dla wrocławskiego biskupa. W 1961 roku francuskie wydawnictwo poprosiło o fotografię "Madonny pod jodłami". Daniela Stankiewicz pracująca w ówczesnym Muzeum Śląskim miała obraz oczyścić i przeprowadzić konieczne zabiegi konserwatorskie. Odkryła, że to nie oryginał, lecz XX-wieczna kopia. Historia zakończyła się szczęśliwie, ale zanim to zastąpiło wydarzyło się coś ważnego.
„Kryminał z Madonną” - reportaż Magdaleny Skawińskiej dziś po 22

"Dom inny od innych" - reportaż Anny Kolmer

Odwrócona w stronę aparatu siostra Kinga. (zdjęcie ze zbiorów bohaterki reportażu).
Odwrócona w stronę aparatu siostra Kinga. (zdjęcie ze zbiorów bohaterki reportażu).
Za zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ma powstać na terenie parafii Szczecin-Skolwin pustelnia, według reguły Karola de Foucauld.
Pod koniec XIX wieku Karol de Foucauld, były oficer i były zakonnik u Trapistów, przez trzy lata mieszkał w małej szopie na narzędzia przy klasztorze Sióstr Klarysek w Nazarecie. Marzył o życiu pustelniczym. Po przyjęciu święceń kapłańskich we Francji udał się do pustelni w Beni-Abbes na Saharze. Nie była to typowa pustelnia. Od rana do wieczora przychodzili do brata Karola ubodzy, podróżnicy, żołnierze, miejscowi. Tam odkrywał swoje powołanie do bycia bratem dla wszystkich, którzy potrzebują jego pomocy. Po pewnym czasie przeniósł się w góry, gdzie własnymi rękami zbudował pustelnię. Ten sposób życia brata Karola staje się później inspiracją dla wielu. Samotność, asceza i kontemplacja, które są podstawą życia pustelniczego łączą się z działalnością misyjną. Świadectwo życia, apostolat obecności i praca fizyczna na własne utrzymanie, stają się realizacją duchowości pustelni w mieście.
W setną rocznicę Jego śmierci w 2016 r. w szczecińskim Skolwinie zaczęto budować Pustelnię de Foucauld. Kiedy zostanie wybudowana, zamieszka w niej siostra Kinga. Utrzymywać się będzie z pracy podjętej w mieście. Po pracy wracać będzie do pustelni, aby swoją modlitwą wybłagać łaskę Miłosierdzia dla tych, którzy mieszkają w okolicy - dla mieszkańców tego miasta i dla całego świata .
Zapraszam do wysłuchania rep. Anny Kolmer zatytułowanego "Dom inny od innych" w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur- Woronieckiej, po 22.

"Wydanie specjalne, Jezus ukrzyżowany" - reportaż Małgorzaty Frymus

Fot. Wojciech Ochrymiuk
Fot. Wojciech Ochrymiuk
Co mogą mieć ze sobą wspólnego Droga Krzyżowa i koncert rockowy? Od 2005 roku w Skolwinie odbywa się artystyczna inscenizacja Drogi Krzyżowej. Na ostatnią aktorzy, muzycy i reżyser zaprosili tydzień temu. Organizatorem jest Dom Kultury "Klub Skolwin".
Zapraszamy do wysłuchania reportażu Małgorzaty Frymus, w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur Woronieckiej "Wydanie specjalne, Jezus ukrzyżowany". Występują: Wiesław Lewoc były dyrektor Domu Kultury "Klub Skolwin", ks Jan Marcin Mazur dawny proboszcz parafii na Skolwinie oraz Marek Maj reżyser całości. Zapraszamy do wysłuchania reportażu i rozmowy po nim.


pod tym adresem znajdą państwo wideo z "IX Artystycznej Inscenizacji Drogi Krzyżowej"
https://www.youtube.com/watch?v=BO4heM9aPFQ&feature=youtu.be

"Majka" - reportaż Joanny Sikory

Fot. Fotolia.com
Fot. Fotolia.com
Reportaż opowiada o kobiecie, która zdecydowała się urodzić nieuleczalnie chore dziecko. Takie matki otacza opieką hospicjum perinatalne w Białymstoku prowadzone przez Fundację "Pomóż Im". Lekarze, pielęgniarki, psychologowie i duchowni pomagają zarówno w ciąży, jak i po urodzeniu dziecka. W trudnych chwilach wspierają całe rodziny, służą pomocą kobietom, które nie decydują się na aborcję. Podopieczne hospicjum otrzymują wsparcie medyczne, duchowe i psychologiczne. To ostatnie jest najczęściej potrzebne rodzinie, która musi zmierzyć się z nieuleczalną chorobą i śmiercią dziecka.

Reportaż otrzymał nagrodę w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii społecznej im. Stefana Żeromskiego. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Sikory zatytułowanego "Majka". Po reportażu Małgorzata Furga rozmawia z Kingą Krzywicką prezesem Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz z Anną Kolus psychoonkologiem z tegoż Hospicjum.

"Jeszcze grajmy" - reportaż Katarzyny Wolnik-Sayny

Koncert jubileuszowy Do Góry Dnem w Klubie 13 Muz.
Koncert jubileuszowy Do Góry Dnem w Klubie 13 Muz.
Szron już nieco przysypał skronie, ale nie przeszkadza to - z równym zapałem co 40 lat temu - wyśpiewywać pochwałę piękna miejsc poznanych w trakcie wędrówek. Może teraz częściej są to wędrówki w głąb własnej duszy, teksty bardziej filozoficzne, ciągle jednak wpisujące się w klimat Krainy Łagodności.
Piosenka towarzyszy ich życiu od czasów studenckich. Yapa , Bazuna, Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie - to przeglądy, na które od dziesięcioleci zjeżdżają się wędrowcy. Chcą pobyć z podobnymi sobie, w klimatach, które powoli odchodzą w zapomnienie.
Grupa Do Góry Dnem od 40 lat wędruje po muzyce podszytej wiatrem.
"Jeszcze grajmy" - to tytuł reportażu Katarzyny Wolnik-Sayny, w realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwai.

„Urodziny Ani po raz pierwszy" - reportaż Małgorzaty Furgi.

Ania Gapińska
Ania Gapińska
„Czy można obchodzić urodziny częściej niż raz w roku? Można. Właśnie taki podwójny jubileusz mają wszyscy Ci, którzy są po przeszczepie. Pierwsze urodziny, to te zwyczajne, drugie to te związane z zabiegiem.
Pierwsze urodziny po przeszczepie obchodzi właśnie bohaterka dzisiejszego reportażu. W styczniu 2017 roku, serca mieszkańców Szczecina poruszyła historia 30- letniej Ani walczącej z białaczką. Na apel rodziny i przyjaciół Ani odpowiedziało prawie 1800 osób. Zarejestrowali się oni jako potencjalni dawcy szpiku w akcji DKMS Polska. Pani Ania znalazła dawcę. 14 marca tamtego roku dostała szansę na nowe życie.
„Urodziny Ani po raz pierwszy" - reportaż Małgorzaty Furgi, zapraszam.

„Jak naprawić mózg?”- reportaż Grażyny Bochenek

Fonosfera - Jak naprawić mózg?
Fonosfera - Jak naprawić mózg?
Czy potrafią sobie Państwo wyobrazić, że nagle przestajecie mówić? Że z ust nie wydobywają się żadne słowa, albo słowa zupełnie przypadkowe, nie takie, jakie są potrzebne? To właśnie często zdarza się pacjentom po udarach mózgu. W Polsce rocznie około 60 tysięcy osób dotyka udar niedokrwienny oraz krwotoczny. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie pacjenci z taką diagnozą trafiają na oddział neurologii prowadzony przez prof Halinę Bartosik-Psujek, później zaś na oddziale rehabilitacji neurologicznej tym, którzy stracili umiejętność mówienia, pomaga neurologopedka Ewa Decowska. Jej cierpliwość, empatia i umiejętności sprawiają, że wielu pacjentów na nowo uczy się komunikować. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Bochenek zatytułowanego „Jak naprawić mózg?”. Po reportażu Małgorzata Furga rozmawia z neurologopedą dr n.med. Wiolettą Pawlukowską.

"Ładna starość" - reportaż Anny Kolmer

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku. Fot. Anna Kolmer [Radio Szczecin]
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku. Fot. Anna Kolmer [Radio Szczecin]
Społeczeństwo w Polsce (ale i na świecie) starzeje się. W ciągu ostatnich 25 lat w naszym kraju przybyło 3,5 mln osób w wieku powyżej 60. roku życia. Według prognoz liczba ludności w Polsce ma spadać, natomiast odsetek osób starszych będzie nadal rósł. Na proces starzenia się społeczeństwa mają wpływ dwa czynniki. Jednym z nich jest wydłużenie się trwania życia, m.in. dzięki lepszej opiece zdrowotnej, drugim jest niski przyrost naturalny. Prognozuje się, że w 2050 roku osoby sześćdziesiątce będą stanowiły 40% ogółu ludności w Polsce.
Dlatego też Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program pilotażowy, dzięki któremu mają powstać w Polsce 54 dzienne domy opieki medycznej dla osób starszych. Jeden z nich znajduje się w Barlinku.
"Ładna starość" - to tytuł reportażu Anny Kolmer. Realizacja dźwiękowa: Aleksandra Mazur-Woroniecka. Zapraszamy dziś, po 22.

"Jedenastka ze Szczecina" - audycja dokumentalna Małgorzaty Furgi

Zdjęcia sygnalityczne osób zatrzymanych za działalność w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". Fot. ze zbiorów IPN (szczecin.ipn.gov.pl)
Zdjęcia sygnalityczne osób zatrzymanych za działalność w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". Fot. ze zbiorów IPN (szczecin.ipn.gov.pl)
O tym procesie niewiele się mówi, a przecież dotyczył przywódców szczecińskiego strajku z 13 grudnia 1981 roku. Postawieni zostali przed sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w trybie doraźnym według przepisów dekretu o stanie wojennym. Rozprawa rozpoczęła się już 29 grudnia 1981 roku, a zakończyła 4 marca 1982 roku. Postawiony zarzut to popełnienie przestępstwa polegającego na „wspólnym w porozumieniu z innymi osobami organizowaniu i kierowaniu strajkiem w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w Szczecinie oraz innych zakładach pracy na terenie województwa szczecińskiego, uniemożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie”.
Dokument "Jedenastka ze Szczecina" Małgorzaty Furgi opisuje zdarzenia związane z tym procesem.
Realizacja dźwiękowa Wawrzyniec Szwaja. Konsultacja historyczna dr Artur Kubaj.
1234567

FOTOGALERIA

Od piątku Kontrapunkt [ROZMOWA]
Jasne i ciemne strony outsourcingu [ROZMOWA]
Rząd szykuje zmiany w branży transportowej [ROZMOWA]
"Julianka" - reportaż Anny Kolmer
Transgraniczny Piknik Różowej Wstążki [ROZMOWA]
Zjazd Dużych Rodzin [ROZMOWA]
Będzie można pić legalnie alkohol na bulwarach [ROZMOWA]
"Niedokończona historia pewnego przedmiotu" - reportaż Katarzyny Wolnik-Sayny.
"Niedokończona historia pewnego przedmiotu" - reportaż Katarzyny Wolnik-Sayny.
"Niedokończona historia pewnego przedmiotu" - reportaż Katarzyny Wolnik-Sayny.
© Polskie Radio Szczecin SA. Wszystkie prawa zastrzeżone.Regulamin korzystania z portaluPolityka prywatnościBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej "Polityce prywatności".