Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS » OGŁOSZENIA, PRZETARGI
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych” (Dz.U.2017.1579 ze zmianami) na przebudowę budynku studiów Polskiego Radia Szczecin SA – etap 4.1 zostało rozstrzygnięte.

W terminie i formie przewidzianej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły 3 oferty. Żaden wykonawca nie został wykluczony. Żadna z ofert nie została odrzucona.
Cena najdroższej oferty: 998 400,00 zł brutto, cena najtańszej oferty: 598 881,31 zł brutto

Ofertę najkorzystniejszą, kompletną i zgodną z wymaganiami SIWZ złożyła firma Expert Sp. z o.o., ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice, czym uzasadnia jej wybór do realizacji zadania. Cena wybranej oferty wynosi 598 881,31 zł brutto.
Otwarcie ofert zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu nastąpiło 02.04.2020 r. o godz. 12:00 z udziałem przedstawicieli oferentów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 812 tys. zł brutto.

Wpłynęły trzy oferty:
 1. SZPONAR” Kompleksowe Usługi Budowlane, ul. Lenartowicza 2/11, 71-445 Szczecin, biuro@szponar.pl
  Cena oferty: 998 400,- zł brutto (811 707,32 zł netto).
  Okres gwarancji: 36 miesięcy.
  Oferta kompletna, zgodna z wymogami SIWZ.
 2. Expert Sp. z o.o., ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice, biuroexpert@o2.pl
  Cena oferty: 598 881,31 zł brutto (486 895,37 zł netto).
  Okres gwarancji: 60 miesięcy.
  Oferta kompletna, zgodna z wymogami SIWZ.
 3. MANILO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Południowa 5, 71-001 Szczecin, biuro@manilo.pl
  Cena oferty: 730 152,99 zł brutto (593 620,32 zł netto).
  Okres gwarancji: 60 miesięcy.
  Oferta kompletna, zgodna z wymogami SIWZ.