Radio Szczecin Na Wieczór
Radio SzczecinRadio Szczecin » Radio Szczecin Na Wieczór » Audycje » Strefy Czystego Transportu
Zaprasza Piotr Kobalczyk
  • Łukasz Franek - dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
  • Przemysław Słowik – radny Szczecina, KO
  • Krzysztof Romianowski – radny Szczecina PiS