Radio Szczecin Na Wieczór
Radio SzczecinRadio Szczecin » Radio Szczecin Na Wieczór » Audycje » Wkrótce Szczeciński Festiwal Bonhoeffera
Zaprasza Małgorzata Frymus
ojciec Tomasz Dostatni z klasztoru dominikanów w Szczecinie
prof. Andrzej Skrendo - prorektor ds. nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk i teoretyk literatury, badacz poezji Tadeusza Różewicza.