Radio SzczecinRadio Szczecin » Radio Szczecin poleca » Aktualności
Fot: infoludek.pl
Fot: infoludek.pl
Wystawa stała w Muzeum Ziemii Wałeckiej obrazująca pradzieje, średniowiecze i dzieje nowożytne na Ziemii Wałeckiej.
Pradzieje: wśród ekspozycji znajdują się narzędzia pracy wykonane z krzemienia, kamienia, rogu i kości.
Na uwagę zasługują rogowe i kamienne radła oraz duże nieckowate żarna kamienne z rozcieraczem. Są tu również prezentowane narzędzia z epoki brązu: siekierki, sierpy, groty oszczepów oraz ozdoby. Znaczną część ekspozycji zajmują wyroby ceramiczne: dzbany, puchary, czerpaki, misy oraz popielnice, w których umieszczano szczątki pozostałe po całopaleniu ciał. Epokę żelaza reprezentują naczynia codziennego użytku i ceramika grobowa z jej najbardziej charakterystyczną formą – popielnicą twarzową. Kulturę wczesnego średniowiecza reprezentują typowe naczynia tego okresu oraz broń.
Średniowiecze: prezentowane są fragmenty uzbrojenia wczesnośredniowiecznych wojowników pomorskich – pieszych tarczowników i łuczników oraz konnych, pochodzące z wykopalisk prowadzonych w Strącznie i Tucznie. Są tu również przedmioty codziennego użytku znalezione w czasie prac archeologicznych w okolicy zamku w Tucznie. Jest tu również faksymile dokumentu lokacyjnego Wałcza z 1303 roku.
Dzieje nowożytne: ważnym eksponatem jest drzewo genealogiczne rodu Wedlów, panów na zamku tuczyńskim, są tu też ozdobne skrzynie cechowe, pieczęcie kupieckie i dokumenty pochodzące z kancelarii starostwa grodzkiego. Prezentowane są też materiały dokumentujące historię Aten Węckich, czyli najstarszego na tych terenach gimnazjum założonego przez jezuitów. Warto zwrócić uwagę na woskowy odcisk okolicznościowej pieczęci miejskiej upamiętniającej połączenie w jedno miasto Starego i Nowego Wałcza. Są również elementy uzbrojenia i broń z XVII wieku, interesująca grupa figuralna – odlew z brązu przestawiający parę szlachecką w strojach z XVII w. oraz kartusz herbowe i epitafia Tuczyńskich z końca XVII i początku XVIII w.