Szczecin Berlin Kopenhaga
Radio SzczecinRadio Szczecin » Szczecin Berlin Kopenhaga
Dzwony to specyficzne instrumenty muzyczne służące od wieków społecznościom lokalnym. Odmierzają godziny, sygnalizują niebezpieczeństwo, bywają też zapisem historycznych zdarzeń. Dębnowskie dzwony, bo o nich chcemy dzisiaj opowiedzieć, wróciły w tym roku do swojego miasta. O ich losach opowie Lech Łukasiuk dębnowski regionalista. Rozmawiała Małgorzata Furga.
Zaprasza Małgorzata Frymus.
Ponad 400 wydarzeń kulturalnych w całej Unii Europejskiej, a także poza jej granicami, w dziesięciu stolicach na całym świecie i dziesięciu strefach czasowych - tak zaprezentowała się Polska podczas półrocznego przewodnictwa. Cały program kulturalny koordynował Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutami Polskimi i ambasadami. W Brukseli niemal każdy wieczór od lipca do grudnia, z krótką przerwą wakacyjną, poświęcony był promocji polskiej kultury - od filmu przez teatr po literaturę, bo prezentowana była między innymi twórczość Czesława Miłosza i Stanisława Lema. Polska swoją kulturę podczas prezydencji promowała także poza granicami Europy. Japonia była miejscem, do którego wybrała się szczeciński Teatr Kana. Rozmawiała Małgorzata Frymus.
Zaprasza Małgorzata Furga.
Do 2014 będzie realizowany projekt polsko- niemiecki na rzecz ochrony Doliny Dolnej Odry, tytuł projektu Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 na transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry. O projekcie mówią Iwona Podrygała z Parku Narodowego DDO w Criewen oraz Paweł Terefenko asystent w polskiej części projektu.
Zaprasza Joanna Skonieczna.
Od czterech lat podróżujemy do większości krajów Unii Europejskiej jedynie z dowodami osobistymi. 21 grudnia 2007 roku, wraz z innymi nowymi członkami Wspólnoty, weszliśmy do strefy Schengen, w której nie obowiązuje kontrola graniczna. 4 lata temu na przejściu granicznym w Lubieszynie była Joanna Skonieczna. Polska prezydencja starała się, by do strefy Schengen jeszcze w tym półroczu weszły Bułgaria i Rumunia. Sprzeciw Holandii i Finlandii nasze plany jednak pokrzyżował. Zdaniem eksperta, Bułgaria i Rumunia nie są w tej sytuacji jednak bez winy. Obecnie do układu z Schengen należą 22 państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Układ z Schengen wszedł w życie 26 marca 1995 roku.
Zaprasza Joanna Skonieczna.
Many Christmas customs in the EU countries are similar, many are also quite different. In various European countries there are special Christmas dishes. Today in the Cross Border Magazine we check Christmas tradition in France.
45678910