Radio SzczecinRadio Szczecin » Religia na fali
Homilia metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego w trakcie mszy św. w szczecińskiej katedrze w 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Szczecinie. Abp Mokrzycki przez 9 lat był sekretarzem bł. Jana Pawła II.
Z ks. Mirosławem Malińskim rozmawia Piotr Kołodziejski.
Rozmowa z ks. Mirosławem Malińskim, duszpasterzem akademickim z Wrocławia, który prowadził w Szczecinie akademickie rekolekcje wielkopostne. Tytułowe pięć tajemnic to: Noc poślubna, Różne oczekiwania, Nić porozumienia, Podziw dzieci i Wierna miłość. Z ks. Mirosławem rozmawiam o współżyciu młodych przed ślubem, o tym dlaczego tak ważny jest sakrament małżeństwa, skoro wielu ludzi żyje ze sobą dziś bez ślubu. Zapytam też, czy trudniej buduje się związek, gdy jeden z partnerów pochodzi z rozbitej rodziny. Na czym polega program "Czystość z odzysku". Ks. Mirosław opowie też o sobie - mieszka w akademiku i jak sam o sobie mówi jest księdzem świeckim, lubi gotować, lepić garnki. Zapraszam do słuchania.
Z o. Wacławem Oszajcą rozmawiał Piotr Kołodziejski.
Jezuita o. Wacław Oszajca prowadził rekolekcje wielkopostne w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego kryzys sprawia, że zamykamy się w sobie, czym jest cywilizacja ateistyczna. Jak o. Oszajca ocenia poziom głoszenia kazań w Polsce? W rozmowie też o roli świeckich w Kościele, a także Radiu Maryja i TV Trwam oraz o ostatniej książce ks. Isakowicza-Zaleskiego i przyszłości ekumenizmu. Zapraszam do słuchania. Piotr Kołodziejski.
Abp Andrzej Dzięga. Fot. Łukasz Szełemej [PR Szczecin/Archiwum]
Abp Andrzej Dzięga. Fot. Łukasz Szełemej [PR Szczecin/Archiwum]
W rozmowie z metropolitą pytałem m.in. o efekty trwającego w metropolii synodu, o to, czy w kościołach naszej Archidiecezji pojawią się diakoni stali, czyli świeccy, którzy będą mogli m.in. głosić kazania i rozdawać komunię św. Rozmawialiśmy o mechanizmie wybierania biskupów, o stosunkach Państwo-Kościół, finansowaniu Kościoła, o książkę ks. Isakowicza-Zaleskiego, a także o to czy kapłani dobrze głoszą dziś "czystą ewangelię" w homiliach. Dowiemy się też, gdzie arcybiskup spędza święta i okres poświąteczny. Zapraszam do słuchania. Piotr Kołodziejski.
W kaplicy Domu Arcybiskupiego w Szczecinie, w dniu 27 marca 2012 r., Jego Ekscelencja Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński otworzył proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sprawa dotyczy młodej niewiasty, którą w wieku 19 lat dotknęła choroba raka tarczycy. W dniu 17 lutego 1988 r. wykonano w Szczecinie rozległą operację tarczycy usuwając zmiany nowotworowe oraz dotknięte przerzutami węzły chłonne. Po początkowym pozornym polepszeniu stan zdrowia się pogorszył. Podczas pobytu w Instytucie Onkologii w Gliwicach w styczniu i marcu 1989 leczono ją jodem radioaktywnym. W gardle wytworzył się guz wielkości 5 cm, który dusił i zagrażał życiu. Jak zeznaje zainteresowana osoba, „każdy oddech wydawał się być ostatnim”. Lekarze rokowali jej trzy miesiące życia. Dzięki intensywnej modlitwie sióstr zakonnych, zanoszonej za wstawiennictwem Sł. Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, podczas pobytu chorej w Instytucie Onkologicznym w Gliwicach, w marcu 1989 r. niespodziewanie nastąpiła radykalna poprawa. Trwałość uzdrowienia do dnia dzisiejszego sprawdził czas i systematyczna kontrola medyczna.

Po zbadaniu dokumentacji lekarskiej przez dwóch profesorów medycyny w Warszawie i wydaniu pozytywnych opinii, postulacja sprawy beatyfikacji Kard. Wyszyńskiego i Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga uznali, że istnieją podstawy prawne i faktyczne do rozpoczęcia procesu o domniemanym cudownym uzdrowieniu.

Podczas pierwszej publicznej sesji został zaprzysiężony mianowany przez ks. Arcybiskupa Trybunał, a mianowicie: delegat biskupa, promotor sprawiedliwości, dwóch notariuszy, lekarz biegły i doręczyciel pism. Zadaniem Trybunału będzie przesłuchanie świadków, w tym osoby uzdrowionej, lekarzy leczących i zebranie oraz opracowanie dokumentacji lekarskiej. Procedura procesu o domniemanym cudownym uzdrowieniu jest skomplikowana i wymaga długiej oraz kompetentnej pracy, która trwać będzie dłuższy czas. Między innymi wiele wysiłku wymagać będzie tłumaczenie dokumentacji procesu na język włoski, zwłaszcza historii i przebiegu choroby. Przy tłumaczeniu często wiele trudności nasuwa terminologia medyczna.

Proces Kard. Stefana Wyszyńskiego od 2001 r. prowadzony jest już na szczeblu apostolskim, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
w Rzymie. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja o heroiczności cnót Positio super virtutibus. Opracowane części Positio najpierw trafiają do relatora procesu w Kongregacji, który dokonuje oceny i korekty tekstu. Relatorem w procesie kard. Wyszyńskiego został mianowany o. Daniel Ols, dominikanin, ten sam, który był relatorem w procesie beatyfikacyjnym Ojca Świętego Jana Pawła II.

Prace nad opracowaniem Positio są zaawansowane. Przewiduje się, że będzie to bardzo obszerne dzieło. Gdy zostanie ono sprawdzone przez delatora i wydrukowane zgodnie z wymogami Kongregacji, sprawa zostanie przedłożona do dyskusji teologicznej gremium teologów,
a następnie komisji kardynałów i biskupów. Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót Kongregacja rozpatruje dokumentację o cudownym uzdrowieniu. Jest bardzo dobrze jeżeli taka dokumentacja oczekuje w toku prac nad Positio super virtutibus.

Podczas pierwszej sesji członkowie Trybunału składają przysięgę, że sumiennie wypełnią powierzony im obowiązek i zachowają tajemnicę.

W myśl tego zobowiązania nałożonego przez prawodawcę kościelnego w toku trwania procesu o domniemanym cudownym uzdrowieniu nie będzie udzielana żadna informacja. Tego wymaga dobro zainteresowanych osób i prac procesowych. Następny komunikat może ukazać się po zakończeniu procesu i przesłaniu akt do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Warszawa – Szczecin, 27 marca 2012 r.

Ks. dr Sławomir Zyga, Rzecznik prasowy Kurii
O. Gabriel Bartoszewski, OFMCap Wicepostulator
Realizacja: Piotr Sawiński i Piotr Kołodziejski [PR Szczecin].
Dlaczego znany dziennikarz sportowy TVP wziął udział w akcji "Nie wstydzę się Jezusa". O publicznym manifestowaniu opowiada w audycji katolickiej Radia Szczecin "Religia na fali".
Rozmowa z p. Martą Dzbeńską-Karpińską i ks. Tomaszem Kancelarczykiem.
22 historie matek, które w obliczu zagrożenia życia postanowiły nie przerywać ciąży zdokumentowała i sfotografowała Marta Dzbeńska-Karpińska. Ostatnie dwa przypadki dotyczą również kobiet ze Szczecina. Autorka dzieli wszystkie swoje bohaterki na dwie grupy matek: tych, które miały tak silne pragnienie macierzyństwa, że chciały urodzić mimo zagrożenia życia i te, które znalazły się w nieplanowanej i zagrożonej ciąży. Książka ma ukazać się w Dniu Matki. Zapraszam do premiery wywiadu z panią Martą i ks. Tomaszem Kancelarczykiem, organizatorem szczecińskiego Marszu dla Życia. Wywiad będzie też wyemitowany w jednej z najbliższych audycji katolickich "Religia na fali".
Jaka powinna być rola Kościoła w debacie publicznej? Jaką rolę odgrywa Radio Maryja na rynku medialnym? Czy w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest za mało biskupów? Czy kapłani na Pomorzu Zachodnim są dobrze przygotowani do posługi i wreszcie jaki sens ma powoływanie Rady Społecznej przy arcybiskupie - m.in. te tematy zdominują rozmowę z metropolitą szczecińsko-kamieńskim abp Andrzejem Dzięgą. Zapraszam do słuchania. Piotr Kołodziejski.
12345