Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS
Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano 6.12.2019 r. drogą elektroniczną do 7 firm zajmujących się dostarczaniem mebli biurowych.
Przedmiotem zamówienia jest emisja sygnałów modulujących audio oraz sterujących RDS (Radio Data System) programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SA. Zadanie podzielone jest na 4 części wg zasady: jedna część zadania dotyczy jednej lokalizacji obiektu nadawczego.

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane przy przebudowie pomieszczeń na 1 piętrze budynku studiów radiowych przy ul. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie w podziale na dwie części:
  1. Przebudowa pomieszczeń 101÷105, 107÷110, 127 na 1 piętrze budynku, klatki schodowej K-2 oraz wymianą stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową część 1 w oparciu o pomocnicze przedmiary część 1.
  2. Montaż klimakonwektorów w pomieszczeniach 101÷105, 107÷110, 127 oraz dodatkowo 111 w zakresie określonym na podstawie pomocniczych przedmiarów część 2 na podstawie dokumentacji projektowej część 2.

W zakres robót wchodzą w szczególności:
  1. 45000000-7 Roboty budowlane
  2. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  3. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
  4. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  5. 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  6. 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa