Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Reklama
argum.eu
autopromocja
Krzywda - Marek Stelar w Radiu Szczecin

Badania prowadzone 5 sierpnia na odcinku lubuskim Odry - 200 kilometrów od Szczecina - nie potwierdziły zanieczyszczenia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Badania prowadzone 5 sierpnia na odcinku lubuskim Odry - 200 kilometrów od Szczecina - nie potwierdziły zanieczyszczenia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Czekamy na wyniki badań z zachodniopomorskiego odcinka Odry, ale możemy być dobrej myśli - mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Chodzi o zanieczyszczenie rzeki, do jakiego doszło w województwie dolnośląskim.
Kilka dni temu woda stała się tam mętna i cuchnąca, a na powierzchni unoszą się tysiące śniętych ryb. Z kolei dziś do południa pracownicy Wód Polskich w Gozdowicach w naszym województwie dopatrzyli się zaledwie kilku śniętych ryb.

Poza tym badania prowadzone 5 sierpnia na odcinku lubuskim Odry - 200 kilometrów od Szczecina - nie potwierdziły zanieczyszczenia.

- Mamy do czynienia z niewielką, bo niewielką ilością śniętych ryb. To nie będzie taka skala, jaka miała miejsce powyżej Wrocławia, bo ta substancja uległa rozproszeniu. W międzyczasie Odra przyjmuje Wartę i kilka innych, mniejszych dopływów, ale też solidnie wzbogacających wodę. Wydaje się, że dzisiaj możemy spać spokojnie - tłumaczy dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, Marek Duklanowski.

Komunikat wojewody zachodniopomorskiego – śnięte ryby w rzece Odrze

W nawiązaniu do licznych pytań i zgłoszeń dotyczących zaobserwowania śniętych ryb w rzece Odrze informujemy, że wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podjęcie pilnych i niezbędnych działań mających na celu obserwację, dokonywanie pomiarów terenowych, pobieranie próbek do badań ustalających wpływ na ekosystem i organizm ludzki.

Stan wody w Odrze na terenie województwa zachodniopomorskiego jest monitorowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie na odcinku: od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego do ujścia Odry.

W ubiegłym tygodniu (w piątek 5.08.2022 r.) pobrane zostały próbki wody w 4 punktach Odry. W badanych próbkach stwierdzono podwyższoną zawartość tlenu w wodzie. Nie stwierdzono istotnych anomalii w chemizmie wody.

W poniedziałek (8.08.2022 r.) pobrane zostały kolejne próbki, by sprawdzić stan wody w Odrze. Stwierdzono wysoką zawartość tlenu w wodzie w punkcie poboru próbek w Widuchowej. Trwają analizy chemiczne pobranych próbek.

Do dnia 10.08.2022 r. na ww. odcinku rzeki Odry nie zaobserwowano obecności śniętych ryb. W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności mezytylenu. Nie zidentyfikowano żadnej substancji, która mogła być przyczyną śnięcia ryb, jednak wysoka zawartość tlenu w pobranych próbkach może wskazywać na obecność substancji utleniającej w wodzie.

Obecnie, pobierane są kolejne próbki wód rzeki Odry z miejsc wytypowanych, a także trwają badania laboratoryjne wykonywane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Obserwowane rozmieszczenie zanieczyszczeń wody i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (poza granicami województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego).

Pod koniec lipca br. doszło do znacznego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki Odry. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach Wrocławia, a w ostatnich dniach także na odcinku województwa lubuskiego.

Stan rzeki jest objęty stałym monitoringiem, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, a także pobierane są próbki do badań na obszarach działania kolejnych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – początkowo w górnym biegu rzeki, a od zeszłego tygodnia także na odcinku lubuskim i zachodniopomorskim.

O zaistniałej sytuacji powiadomione zostały Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego starostw powiatowych przez tereny których przepływa Odra, z prośbą o poinformowanie gmin o bieżącej sytuacji oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

W związku z zaistniałą sytuacją rekomenduje się powstrzymanie od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia.

WIOŚ w Szczecinie będzie informował o wynikach kolejnych badań.

Centrum Prasowe Wojewody

- Mamy do czynienia z niewielką, bo niewielką ilością śniętych ryb. To nie będzie taka skala, jaka miała miejsce powyżej Wrocławia, bo ta substancja uległa rozproszeniu. W międzyczasie Odra przyjmuje Wartę i kilka innych, mniejszych dopływów, ale też solidnie wzbogacających wodę. Wydaje się, ze dzisiaj możemy spać spokojnie - tłumaczy dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, Marek Duklanowski.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty