Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS » OGŁOSZENIA, PRZETARGI
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane przy zagospodarowaniu terenu oraz we wnętrzach budynku studiów radiowych przy Al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie.
Termin składania ofert: 30 czerwca 2022 r. godz. 12:00
W związku z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru w załączniku 5.