Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS » OGŁOSZENIA, PRZETARGI
Teren wokół budynku jest częściowo utwardzony, częściowo zielony, ogrodzony płotem stalowym. Do budynku należy miejsce parkingowe na dwa samochody, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking Strefy Płatnego Parkowania.

Budynek składa się z trzech kondygnacji oraz 100% podpiwniczenia, modernizowany w 2006 roku, częściowo umeblowany. W budynku znajdują się recepcja, pomieszczenia biurowe, toalety, zaplecze socjalne.

Budynek jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, instalację ciepłej wody, instalację elektryczną, teletechniczną, przeciwpożarową i przeciwwłamaniową. Obiekt nie jest na sprzedaż.

Zapraszamy na prezentację nieruchomości.

Kontakt pod numerem: 693 184 985

Więcej informacji, projekt umowy, edytowalny plik oferty oraz film z prezentacją budynku:
https://radioszczecin.pl/15,918,budynek-biurowy-do-wynajecia

Oferty najmu przyjmujemy w formie elektronicznej.
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu dołączonym do ogłoszenia, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta i w formie skanu wysłana na adres: wynajem@radioszczecin.pl

Termin składania ofert:
26 marca 2021 roku do godziny 16:00

Cena najmu: 40 zł netto/m2 powierzchni użytkowej budynku.
Cena najmu wymieniona w ogłoszeniu jest ceną minimalną.

Przy ocenie ofert decydujące znaczenie będzie miała cena oferty oraz rodzaj działalności Oferenta.
Wybór oferty nastąpi do dnia 18 kwietnia 2021 roku.

Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić przed terminem składania ofert na konto:
77 1160 2202 0000 0000 6174 2052 (Bank Millennium)
Tytuł przelewu: Wadium do oferty najmu od firmy …

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty z wpłaconym wadium.
Wadium zostanie zwrócone Oferentom, których oferta nie została wybrana nie później niż 27 kwietnia 2021 roku.

Wadium wybranego Oferenta zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy najmu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty, bez podania przyczyn.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia: Maciej Papke, montaż: Wojtek Ochrymiuk