Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS » OGŁOSZENIA, PRZETARGI
Przedmiotem zamówienia jest na dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja serwerów, macierzy dyskowych, przełączników SAN i przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz ze wsparciem serwisowym ich producenta, migrację danych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Otwarcie ofert zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu nastąpiło 15.10.2021 r. o godz. 12:00. Kwota jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 660 tys. zł netto, tzn. 811,8 tys. zł brutto została podana w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00198493/01 z dnia 2021-09-30.

Wpłynęła jedna oferta:
  1. Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin
    Cena oferty: 688 443,00zł plus podatek VAT wg stawki 23%, co daje cenę brutto: 846 784,89 zł
    Oferowany okres gwarancji: 36 miesięcy