Posydeńki
Radio SzczecinRadio Szczecin » Posydeńki » Archiwum audycji
Ganna Malitska przez ostatnie trzy lata budowała naszą audycję. Kiedy jechała do domu, na Ukrainę obiecała o nas pamiętań. Szkoda, że jej relacja z życia Kijowa muszą mówić o tak trudnych sprawach. Ale ważne jest to, że to wszystko widząc dzieli się z nami. Jest tam przezywa to razem z milionami Ukraińców. Dziś niezwykłą relacja Anny z Kijowa
Od 21 listopada wielu Ukraińców protestuje. Protestują bo chcą by przyszłość ich i ich dzieci była lepsza. Chcą żyć w demokratycznym, sprawiedliwym i wolnym kraju. Władza wydaje się nie widzieć i nie słyszeć głosu ludu. Opowiadamy o tym nie tylko w naszych wiadomościach, ale też rozmawiamy o sytuacji na Majdanie. Dziś połączymy się z fotoreporterem Romanem Małko, który codziennie jest wśród protestujących.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy Państwu wszystkiego najlepszego.
Wieści z Kijowa . Fot. Julia Sydorova
Wieści z Kijowa . Fot. Julia Sydorova
Julia Sydorova przesyła Nam Wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczna. jak napisała do mnie. "Jesteśmy wciąż na Majdanie. Nie ma w nas tak dużo wiary jak wcześniej , ale jesteśmy razem. Przesłała nam tez zdjęcia z majdany. Oto one:
Protesty trwają na Majdanie w Kijowie Fot. Julia Sydorova
Protesty trwają na Majdanie w Kijowie Fot. Julia Sydorova
Od miesiąca trwają protesty na Ukrainie. Wszystko zaczęło się od niezgody na nie podpisanie przez Rząd Ukraiński umowy stowarzyszeniowej z Unia Europejską. Ukraińcy czują się oszukani.
Trwanie w 10 stopniowym mrozie nie jest łatwe, ale wspólnie można zrobić naprawdę wiele. Co dzieje się na Majdanie w Kijowie i jakie są nastroje poza Kijowem o tym w naszej dzisiejszej audycji. Porozmawiamy z dziennikarzami. W Kijowie Majdan obserwuje, czynnie biorąc udział w manifestacjach Roman Kabaczij. Połączymy się też z redaktorem naczelnym "Galicji" Petrem Parypą.
Rosja zapowiedziała we wtorek, że obniży Ukrainie cenę gazu i zainwestuje w ukraińskie obligacje rządowe 15 mld dolarów. Stało się to podczas wizyty w Moskwie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.
Niż­sze ceny na do­sta­wy ro­syj­skie­go gazu na Ukra­inę mają obo­wią­zy­wać już od stycz­nia 2014 roku
Ro­syj­ski mi­ni­ster fi­nan­sów Anton Si­łu­anow po­wie­dział, że Rosja ze swego fun­du­szu re­zer­wo­we­go za­in­we­stu­je 15 mld do­la­rów w pa­pie­ry war­to­ścio­we ukra­iń­skie­go rządu, i że część zo­sta­nie za­in­we­sto­wa­na jesz­cze w tym roku, a część w roku 2014, przy czym szcze­gó­ły zo­sta­ną po­da­ne póź­niej.

In­for­mu­jąc o po­ro­zu­mie­niu w spra­wie znie­sie­nia ogra­ni­czeń han­dlo­wych mię­dzy Ukra­iną a Rosją pre­zy­dent Putin pod­kre­ślił, że nie jest to ob­wa­ro­wa­ne żad­ny­mi wa­run­ka­mi. "Chcę wszyst­kich uspo­ko­ić; nie roz­ma­wia­li­śmy o kwe­stii przy­stą­pie­nia Ukra­iny do Unii Cel­nej". Unię Celną two­rzą Rosja, Bia­ło­ruś i Ka­zach­stan.

Przed pod­pi­sa­niem umowy o wej­ściu Ukra­iny do Unii Cel­nej prze­strze­gli Ja­nu­ko­wy­cza w nie­dzie­lę uczest­ni­cy pro­te­stów pro­unij­nych na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie, któ­rzy nie chcą zbli­że­nia z Rosją i do­ma­ga­ją się pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE.
Znana Ukraińska dziennikarka, która badała przypadek Janukowycz i jego "rodziny", Tatiana Chornovol jest w niebezpieczeństwie! Ostatnio przyszedł nakaz jej aresztowania. Wprawdzie na razie się ukrywa , ale wszystko jest możliwe.
Znana Ukraińska dziennikarka, która badała przypadek Janukowycz i jego "rodziny", Tatiana Chornovol jest w niebezpieczeństwie! Ostatnio przyszedł nakaz jej aresztowania. Wprawdzie na razie się ukrywa , ale wszystko jest możliwe.
Od ponad trzech tygodni na Majdanie w Kijowie trwają pokojowe manifestacje. To ciężki okres dla Ukraińców. Cały świat obserwuje trudna drogę do Wolności UKRAINY, ale tez cały świat uczy się od NICH wytrwałości o odwagi.
Dziś o tym rozmawiamy z naszym gościem Andrzejem Wątorskim i prosto z Kijowa z Vitalijem Hrycakiem.

Zdjęcia z Majdanu Ganna Malitska

Народне Віче. 15.12.2013

https://www.youtube.com/watch?v=E0B16_8KJ10&feature=youtu.be
Budowane są barykady ze śniegu [fot: Julia Sydorova]
Budowane są barykady ze śniegu [fot: Julia Sydorova]
Jest takie przysłowie "Chcesz pokoju - przygotuj się do wojny!". Tak jest właśnie teraz na Majdanie w Kijowie. Majdan cały czas przygotowuje się do walki. Codziennie, od trzech tygodni ludzie gotują się do walki za swoje prawa.
Początkowo oburzyło nas to, jak zostaliśmy potraktowani w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przez kilka miesięcy mówiono nam jedno, by potem na końcu ot tak sobie zadecydować zupełnie inaczej. Teraz to nie już tylko protest w sprawie umowy, ale to walka o nasze prawa. Chcemy zmienić rząd, który niszczy nasz kraj i nas.
Codziennie rano wychodzimy do pracy wypełniając nasz obywatelski obowiązek. Zaraz potem wszyscy zjawiamy się na Majdanie. Cały nasz wolny czas oddajemy naszej przyszłości.
Na Majdanie pracuje wielu walonteriuszy. Wielu z nich to studenci uczelni medycznych. Są gotowi nieść pomoc wszytkim chorym, albo rannym w walkach z "berkutem".
Co godzinę śpiewamy Hymn Ukrainy, a wieczorem o 20-tej tysiące rąk wznosi zapalone zapalniczki (często ich rolę grają telefony komórkowe) wtedy Majdan jeszcze bardziej się rozświetla.
Sił dodają nam miłość i wiara. Wiemy, że robimy to co możemy i powinniśmy.

Pozdrawiam,
Julia
Manifestacje w Kijowie 11.12.2013 [fot.Julia Sydorowa]
Manifestacje w Kijowie 11.12.2013 [fot.Julia Sydorowa]
W Kijowie od blisko trzech tygodni trwają protesty. Współpracująca z Posydeńkami Julia Sydorova przygląda się temu z aparatem fotograficznym. Manifestacje mają charakter pokojowy. Nikt nie chce rozlewu krwi, wszyscy chcą rozmowy i poważnego traktowania.
Noc w Kijowie [fot. Dymitr Andrusenko]
Noc w Kijowie [fot. Dymitr Andrusenko]
Policja i "Berkut" w nocy z 10 na 11 grudnia 2013 zaatakowali protestujących na Majdanie. Ostatnio główne wydarzenia zawsze występują w nocy. Pod osłoną ciemności łatwiej jest protestujących zaatakować. Wtedy nie wszystkie kamery sa włączone i nie wszyscy ludzie sa tacy uważni. Milicja zaatakowała manifestujących, zniszczyli niektóre barykady, buli ranni. Nasz premier Azarow kłamał, że nie było ofiar. Jednak były. Nie jest łatwo powiedzieć z pełna odpowiedzialnością ile ich było. Część rannych trafiła do szpitali, ale część na komisariaty milicji. Majdan jednak nadal trwa. Jesteśmy zwarci i silni.
Prognoza na dzisiejszy wieczór. Trwać. Nie wolno na chwilę uśpić czujność. Dzisiejsza noc należy do mieszkańców Kijowa. Wszystkich zmęczonych, przyjezdnych manifestujących odsyłamy do domu - niech odpoczną Będą dyżury , po trzy godziny. Postawione zostaną ponownie barykady. Coraz więcej osób dołącza do protestujących, dołączają też firmy.
Postulaty są jasne i przejrzyste:
rozwiązanie parlamentu, obalenie rządu i nowe wybory prezydenckie.
Слава Україні!
12345