Radio Szczecin Na Wieczór
Radio Szczecin » Radio Szczecin Na Wieczór

"Żwirownia" - reportaż Anny Kolmer

Kamienie w Gądnie
Kamienie w Gądnie
Gmina Moryń to południe naszego województwa. W swojej strategii rozwoju samorząd stawia na rolnictwo i turystykę. I nic w tym dziwnego bo to tereny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Mieszkańcy gminy skrupulatnie przyglądają się nowym inwestorom, bo w przeszłości doświadczyli przegranej w walce o zatrzymanie budowy kopalni kamienia i kruszywa w okolicach Morynia. Dzisiaj mają zniszczone drogi i środowisko, a do kasy gminy pieniędzy wpływa niewiele. Dlatego pomysł budowy nowej żwirowni w okolicach Gądna nie spotkał się z akceptacją społeczności lokalnej. Zapraszam do wysłuchania reportażu Anny Kolmer zatytułowanego "Żwirownia" w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur - Woronieckiej. Po reportażu Małgorzata Furga rozmawia z autorką Anną Kolmer i Arturem Skowronkiem dyr. Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie.
Posłuchaj reportażu Anny Kolmer
Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Furgi

"Osiemnastka Szczecinian" - reportaż Małgorzaty Frymus

Szczecinianie
Szczecinianie
Choć nie pochodzą z Mazowsza czy gór, ukochali taniec i śpiew z tamtych regionów. Niektórzy mówią, że moda na muzykę tradycyjną powraca, ale oni kochają ją od zawsze.
Niedawno Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie obchodził 18 urodziny. A zaczęło się tak... Proszę posłuchać, jak o początkach zespołu opowiadają: Grażyna i Kazimierz Ott, Ewa Ott-Kamińska i Krzysztof Kamiński oraz Radosław Ott. Choć, jak o sobie mówią, są wielką, bo dwustu pięćdziesięcioosobową rodziną, to ciągle rozwojową. Dzisiaj coraz częściej Szczecinianie są ambasadorami naszej kultury poza granicami Polski. Niedawno zostali zaproszeni na Festiwal do Chin. Jak możemy im pomóc? W Fonosferze posłuchamy reportażu Małgorzaty Frymus zatytułowanego "Osiemnastka Szczecinian" w realizacji dźwiękowej Marcina Mazurkiewicza i rozmowy o wyprawie do Chin.
Posłuchaj reportażu Małgorzaty Frymus
Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Furgi

"Miej to z głowy" - reportaż Małgorzaty Furgi

Miej to z głowy-reportaż M.Furgi
Miej to z głowy-reportaż M.Furgi
Zdrowie psychiczne – przyjęta w 1948 konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je, jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka.
Pełny dobrostan człowieka - już samo to określenie może wprowadzić dużo zamieszania. Czy jeśli w danym momencie czujesz się gorzej fizycznie, właśnie pokłóciłeś się z przyjacielem, a w pracy czujesz się przytłoczony listą zadań – znaczy to, że nie jesteś zdrowy psychicznie? Najprawdopodobniej nie. Funkcjonowanie każdego z nas podlega zmianom, życie konfrontuje nas stale z nowymi zadaniami i wyzwaniami, a pomiędzy odczuwanym stanem satysfakcji i porażki jest jeszcze wiele etapów pośrednich. Kiedy więc powinieneś zastanowić się, czy dobrze emocjonalnie funkcjonujesz? Czy naprawdę myślisz, że przemęczenie, depresja, wypalenie zawodowe lub choroby psychosomatyczne dotykają tylko innych? "Miej to z Głowy!" To tytuł projektu dotyczącego profilaktyki zdrowia psychicznego wśród grup zawodowych najbardziej narażonych na zaburzenia zdrowia psychicznego.
"Miej to z Głowy!" - to także tytuł reportażu Małgorzaty Furgi.
Posłuchaj reportażu
Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Furgi

"Tola i Etna - adopciaki z Choszczna" - reportaż Małgorzaty Furgi

fot. Małgorzata Furga
fot. Małgorzata Furga
Tola i Etna to cudowne psiaki, które miały pecha w życiu i trafiły do schroniska dla zwierząt. Dzięki pracy wolontariuszy znalazły nowe domy i rodziny. Na szczęście dla nich i innych psów nastała moda na adoptowane zwierzęta. W procesie adopcyjnym chodzi o to, aby jak najlepiej dopasować zwierzaka do opiekuna i przygotować obie strony do udanej adopcji. W Schronisku dla Zwierząt w Choszcznie "Po drugiej stronie Choszczna" realizowany jest specjalny program, którego celem jest znalezienie domów dla psów na zawsze, żeby nigdy już nie były bezdomne. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Małgorzaty Furgi zatytułowanego "Tola i Etna - adopciaki z Choszczna".
Posłuchaj reportażu
Posłuchaj rozmowy Joanny Skoniecznej

„Konflikt” - reportaż Anny Kolmer

Konflikt - reportaż A. Kolmer
Konflikt - reportaż A. Kolmer
Wszystko zaczęło się od dyskusji uczniów na forach internetowych. Mobbing, nękanie, zastraszanie to często używane określenia opisujące to co dzieje w ich szkole. Spontaniczność i otwartość wypowiedzi młodych ludzi doprowadziła do konfliktu na płaszczyźnie dyrekcja –uczniowie – nauczyciele. Zapraszam do wysłuchania reportażu Anny Kolmer zatytułowanego „Konflikt” w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej.
Posłuchaj reportażu Anny Kolmer
Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Furgi

"Rozgonić chmury" - reportaż Katarzyny Wolnik - Sayny

Rozgonić chmury - reportaż Katarzyny Wolnik - Sayny
Rozgonić chmury - reportaż Katarzyny Wolnik - Sayny
Wszytko jest w naszej głowie. To siła umysłu pozwala mi przetrwać i walczyć o kolejny dzień - mówi bohaterka reportażu Iwona Smyk-Kazana, żona znanego szczecińskiego muzyka Marka Kazany, która w wyniku choroby straciła obie nogi. Czwarte piętro i małe mieszkanko to jej przestrzeń życiowa. Czy jest na nią skazana ?
Iwona jest psychologiem, przez wiele lat pomagała innym. Teraz Ona potrzebuje naszej pomocy. Szczecińscy artyści próbują zebrać środki na jej rehabilitację. Koncert zorganizowany po hasłem "Pomagamy Iwonie" zgromadził liczną publiczność. W przerwach przeprowadzono licytacje, ale zbiórka funduszy na rehabilitację trwa nadal na portalu - pomagamy.pl; hasło "Pomagamy Iwonie". Dzisiaj zapraszam państwa do wysłuchania reportażu Katarzyny Wolnik - Sayny zatytułowanego "Rozgonić chmury" w realizacji dźwiękowej Marcina Mazurkiewicza. Po reportażu Małgorzata Furga rozmawia z Krzysztofem Parchimowiczem z MOPR w Szczecinie i Krzysztofem Lechniakiem z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Posłuchaj reportażu Katarzyny Wolnik - Sayny
Posłuchaj pierwszej części rozmowy Małgorzaty Furgi
Posłuchaj drugiej części rozmowy Małgorzaty Furgi

Anna Kolmer wyróżniona przez SDP

fot. Bogdan Krawczyk
fot. Bogdan Krawczyk
Anna Kolmer - otrzymała wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Jest to nagroda w kategorii im. prof. Stefana Myczkowskiego, wyróżniono reportaż „Protest w Dolinie Miłości”.
Nagrody SDP wzorowane są na najwyżej ocenianej na świecie amerykańskiej nagrodzie Pulitzera. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze i fotoreporterzy. W tym roku Stowarzyszenie przyznało nagrody i wyróżnienia w 14 kategoriach tematycznych.
W ramach konkursu SDP prowadzona jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS” (afiliowanego przy SDP) - Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana jest za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.
W tej kategorii jury przyznało wyróżnienie Annie Kolmer.

"Sybir powracający w snach" - reportaż Małgorzaty Furgi

Polacy w miejscu zesłania. [Źródło IPN]
Polacy w miejscu zesłania. [Źródło IPN]
Po 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła granice Polski, na zagarniętych przez nią terenach rozpoczął się terror na niespotykaną dotychczas skalę. Zajęcie wschodnich województw Rzeczpospolitej zajęto na podstawie tajnego protokołu dołączonego do Paktu Ribbentrop-Mołotow (z 23 sierpnia 1939 roku). O wywózkach setek tysięcy Polaków zdecydowali najwyżsi przedstawiciele sowieckiej władzy - z Józefem Stalinem, szefem NKWD Ławrentijem Berią oraz ludowym komisarzem spraw zagranicznych Wiaczesławem Mołotowem na czele. Zarządzenia dotyczące deportacji wydano w Moskwie już w grudniu 1939 roku; na ich podstawie sporządzono instrukcje dla terenowych komórek NKWD, odpowiadających za „oczyszczanie" zachodnich części sowieckich republik Ukrainy i Białorusi. Deportacje były realizowane według imiennych spisów, opracowanych przez funkcjonariuszy NKWD przy współpracy miejscowych komunistów.
10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. polskich obywateli. Wielu umarło już w drodze. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. Wywieziono ich do Kraju Krasnojarskiego, Komi, a także obwodów: archangielskiego, swierdłowskiego oraz irkuckiego. Ci, którzy przeżyli transport, byli skazani na niewolniczą pracę, m.in. przy wyrębie lasów i budowie linii kolejowych. Codziennie toczyli walkę o przetrwanie w sowieckich obozach, w których - poza mrozem - więźniom dawały się we znaki głód, powodowane przez robactwo choroby, a także stosujący represje sowieccy strażnicy.
Masowe zsyłki rozpoczęte 10 lutego były kontynuowane w następnych miesiącach – 13 kwietnia, na przełomie czerwca i lipca oraz w maju i czerwcu 1941 roku. Ponadto Sowieci wywozili z terenów przedwojennej Polski mniejsze, kilkusetosobowe grupy mieszkańców.
Według szacunków władz RP na emigracji, w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940–1941 do syberyjskich łagrów trafiło około milion osób cywilnych, choć w dokumentach sowieckich mówi się o 320 tys. wywiezionych. Część z nich z łagrów wydostała się dzięki formowanej na terenie ZSRR (po zawarciu układu Sikorski-Majski) armii gen. Władysława Andersa.
Nie wszyscy ochotnicy dotarli jednak na miejsce tworzonych jednostek, gdyż podejmowane przez nich próby były blokowane przez Sowietów. Dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie były odbierane przez NKWD – zmuszano Polaków do przyjęcia dokumentów sowieckich.

Kolejną szansą na opuszczenie Syberii stało się wstąpienie do tworzonej z inspiracji komunistów polskich, a za zgodą Stalina Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, będącej zalążkiem późniejszego „ludowego” Wojska Polskiego.
"Sybir powracający w snach" - reportaż Małgorzaty Furgi , zapraszam
(źródło IPN)
"Sybir powracający w snach" - reportaż Małgorzaty Furgi
Posłuchaj rozmowy Joanny Skoniecznej

"Jak góral z żeglarzem się spotkał" - reportaż Katarzyny Wolnik - Sayny

kpt. Maciej Krzeptowski, fot. [ z archiwum domowego]
kpt. Maciej Krzeptowski, fot. [ z archiwum domowego]
Serce podzielone na pół miedzy górami z których pochodzi, a morzem, które ukochał i poświęcił mu większość życia. Sardynka nie ma przed nim tajemnic, a ze śledziem się nawet zaprzyjaźnił, czego efektem są jego publikacje. Jest żeglarzem, kapitanem jachtowym, podróżnikiem, doktorem nauk przyrodniczych, muzealnikiem, a także członkiem Bractwa Wybrzeża z cyfrą 80. Wszystko musi być po coś. Dobrze kiedy wyprawa ma swój cel, daje możliwość poznania czegoś nowego, a jednocześnie uwrażliwia człowieka. Pan Kapitan kocha Tatry, ale i szkockie góry. Opłynął kawał świata w wielu spektakularnych rejsach min. na "Starym", "Darze Szczecina", "Marii", ale wie, że szczęśliwe powroty są istotą każdej wyprawy. Maciej Krzeptowski człowiek wielu talentów jest bohaterem reportażu Katarzyny Wolnik - Sayny zatytułowanego "Jak góral z żeglarzem się spotkał". Realizacja dźwiękowa Marcin Mazurkiewicz. Po reportażu Małgorzata Furga rozmawia z Piotrem Owczarskim.

Posłuchaj reportażu Katarzyny Wolnik - Sayny
Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Furgi

"Marynarskie Tango" – reportaż Małgorzaty Frymus

Pani Halinka -bohaterka reportażu i Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
Pani Halinka -bohaterka reportażu i Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
Pani Halina w Szczecinie mieszka od 1945 roku. Przyjechała tu bo groziła jej wywózka na "Sybir". W więzieniu byli już jej bracia, żołnierze Armii Krajowej. Prześladowań "nowej władzy" doświadczała cała rodzina. Jej udało się uciec. W Szczecinie spotykała takich jak ona, spotykali się na placu Grunwaldzkim. Z tego czasu zapamiętała młodego mężczyznę, który jak nie grał w szachy to śpiewał "Marynarskie tango". Jednak któregoś dnia nie przyszedł. Dowiedziała się od innych, że wywieziono go na „Syberię”. Pozostawił po sobie piosenkę. Pani Halina nie potrafiła o nim zapomnieć. Poprosiła więc Chór Akademii Morskiej w Szczecinie by w hołdzie nieznanemu marynarzowi zaśpiewali "Marynarskie Tango". Dlaczego ten nieznany marynarz jest tak bliski sercu Pani Haliny opowiada reportaż Małgorzaty Frymus zatytułowany „Marynarskie Tango”. Realizacja dźwiękowa Marcina Mazurkiewicza.
W reportażu oprócz pani Haliny występuje Chór Akademii Morskiej z chórmistrzynią Sylwią Fabiańczyk-Makuch. Po reportażu Małgorzata Furga rozmawia ze Stanisławą Kociołowicz i Kazimierzem Rynkiewiczem.
Posłuchaj reportażu Małgorzaty Frymus
Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Furgi
45678910

FOTOGALERIA

"Bez porażki" - reportaż Agaty Rokickiej
Wciąż brakuje krwi
Szkoły doktorskie na uczelniach
Budżet zrównoważony na 2020 r.
Czy elektryczne hulajnogi są niebezpieczne?
Nowi komisarze UE
RSnW: Autyzm
PPK już w dużych firmach
Pomorze Zachodnie najbardziej atrakcyjne dla turystów
"Profilaktyka Pana Piotra" - reportaż Małgorzaty Furgi
© Polskie Radio Szczecin SA. Wszystkie prawa zastrzeżone.Regulamin korzystania z portaluPolityka prywatnościBiuletyn Informacji Publicznej

Szanowny Użytkowniku.

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć zbyt wiele czasu. Z niniejszego opracowania dowiesz się jakie obowiązki ma Administrator, jakie przysługują Ci prawa oraz w jaki sposób z tych praw korzystać. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.

Przechodząc do serwisu lub klikając w prawym górnym rogu tej informacji, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na wskazane poniżej działania.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne technologie

W naszych serwisach wykorzystujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) i inne pokrewne technologie, mające na celu:

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz zdefiniować w ustawieniach wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności .

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Mogą to być m.in. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z takich jak nasz serwisów internetowych wyróżnia się również dane osobowe takie jak jak adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem tzw. plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby – takie pliki cookies są również objęte ochroną wynikającą z przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Pliki cookies, potocznie zwane "ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się pewne informacje trafiające ostatecznie do urządzenia końcowego (np. komputera lub smartfona). Pliki cookies mają wiele funkcji – od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu internetowego, po pozwalające na zachowywanie preferencji użytkownika, jak również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dostarczanych reklam.

Co powinieneś wiedzieć w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w związku z RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Radio Szczecin S.A. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin (zwane dalej „Rozgłośnią”).
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Rozgłośni. Z IOD możesz skontaktować się pisząc na adres podany powyżej lub na adres mail iod@radioszczecin.pl . Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 4. Rozgłośnia przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celach, o których mowa powyżej.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Podstawą ww. działania mogą być przepisy prawa (np. ZUS, administracja skarbowa, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Rozgłośnia (np. z podmioty sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, usług analitycznych i marketingowych).
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Twoją jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania oraz spełnieniu szeregu wymogów określonych zapisami RODO.
 7. W przypadku wskazanym w pkt 5 i 6 Twoje dane będą zabezpieczone w sposób zapewniający im poufność z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczególne oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), a w przypadku gdy były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – do momentu jej wycofania.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 10. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Radia Szczecin S.A., kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych.
 11. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w zależności od sytuacji może być wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach niepodanie danych może warunkować realizację działań których jesteś Podmiotem (w tym zawarcie umowy).
 13. Twoje dane będą mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na profilowaniu. Personalizujemy treści i reklamy a także poddajemy analizie aktywność na stronie i w Internecie. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.