Posydeńki
Radio SzczecinRadio Szczecin » Posydeńki » Wiadomości specjalne
4 lutego 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa ogłoszono powołanie Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą.
Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) został utworzony, by wspierać prodemokratyczne przemiany, o jakie obywatele Ukrainy walczą od dwóch miesięcy na Majdanie w Kijowie i na wielu "majdanach" w całej Ukrainie oraz nieść pomoc osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Komitet skupia obywateli Rzeczypospolitej i Ukrainy przekonanych, że obywatele Ukrainy są gospodarzami swojej ojczyzny i mają niezbywalne prawo współdecydowania o jej losach. Wspomaga ich w dążeniu do zagwarantowania poszanowania i przestrzegania praw człowieka, praworządności, uczciwych wyborów, samorządności i demokracji lokalnej, wolności mediów i wprowadzenia mechanizmów dialogu społecznego, współpracy instytucji publicznych i obywatelskich na rzecz dobra wspólnego.
Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 80-tych ubiegłego wieku, w których ludzie rożnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej. Komitet nie reprezentuje, ani nie wspiera żadnego ugrupowania politycznego w Polsce czy w Ukrainie. Nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych.
Działalność Komitetu opiera się na społecznej pracy członków i współpracowników. Komitet nie stara się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku. W osiąganiu swoich celów współpracuje między innymi z organizacjami obywatelskimi, samorządami, przedsiębiorcami i administracją państwową. Tworząc płaszczyznę współpracy na rzecz demokratycznej Ukrainy nie konkuruje z innymi istniejącymi organizacjami.
Decyzje Komitetu podejmowane są w miarę możliwości w drodze konsensu. Codzienna praca Komitetu skupia się w sekcjach roboczych. Komitet w relacjach zewnętrznych reprezentują Sekretariat Komitetu oraz osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych sekcji.
Cele KOSzU:
• Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą.
• Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie róznorodnych inicjatyw organizacji pozarzadowych w tym zakresie.
• Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w walkę o demokratyczne przemiany na Ukrainie.
• Pomoc dla represjonowanych.
• Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie, a docelowo współpraca samorządów wszystkich poziomów.
• Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.


Громадянський комітет солідарності з Україною – засновницька декларація

Громадянський комітет солідарності з Україною (ГКСзУ) був заснований з метою підтримки демократичних змін, заради яких громадяни України борються протягом двох місяців в Києві на Майдані і на багатьох інших «майданах» по всій Україні, а також заради надання допомоги людям і організаціям, репресованим за політичні погляди. Комітет об’єднує громадян Польщі та України переконаних в тому, що громадяни України є господарями своєї Батьківщини і мають невід’ємне право на участь у прийнятті рішень щодо її долі. Комітет підтримує їхнє прагнення забезпечити дотримання прав людини та поваги до них, а також прагнення гарантувати верховенство права, чесні вибори, самоврядність та місцеву демократію, свободу ЗМІ та введення механізмів соціального діалогу, співпраці державних і громадських інститутів заради спільного блага.
Комітет звертається до традицій Громадянських комітетів кінця 80-их років минулого століття, в яких люди різних політичних поглядів та різної національності співпрацювали заради побудови незалежної і самоврядної Речі Посполитої. Комітет не представляє і не підтримує жодного політичного угрупування в Польщі чи в Україні, а також не може використовуватися у виборчих кампаніях.
Діяльність Комітету базується на добровільній праці його членів та співпрацівників. Комітет не має на меті набуття статусу юридичної особи чи придбання майна. Для досягнення своїх цілей Комітет співпрацює з громадськими організаціями, одиницями місцевого самоврядування, підприємцями та державними адміністраціями. Він покликаний створити площину для співпраці на користь демократичної України, не конкуруючи при цьому з іншими вже існуючими організаціями.
Рішення Комітету по змозі приймаються шляхом досягнення консенсусу. Щоденна праця Комітету зосереджується в робочих секціях. Комітет в зовнішніх відносинах представляють Секретаріат Комітету та особи відповідальні за роботу окремих секцій.
 

Zobacz także

2014-02-20, godz. 18:08 Euromajdan SZCZECIN https://www.facebook.com/emajdanszn?fref=ts Najnowsze informacje z Ukrainy w języku polskim dostępne na nowo powstałym profilu Facebookowym "Euromajdan Szczecin". Założył go szczeciński Związek Ukraińców… » więcej 2014-02-22, godz. 10:56 Rozmowy o sytuacji na Ukrainie w Radiu Szczecin [posłuchaj audycji] We wtorek wieczorem ukraińskie władze przystąpiły do szturmu na Majdan Niepodległości w Kijowie, gdzie znajduje się miasteczko namiotowe przeciwników rządu… » więcej 2014-02-27, godz. 19:38 Rozmowa z Profesorem Dymitrem Drozdowskiem /posłuchaj/ 19 lutego wieczorem rozmawialiśmy z profesorem Dymitrem Drozdowskiem z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w KIJOWIE. Sytuacja jest napięta - mói profesor , który… » więcej 2014-02-19, godz. 16:17 Najnowsze wieści z Ukrainy 1. Президент Віктор Янукович закликав опозицію відмежуватися від "радикалів, які провокують… » więcej 2014-02-06, godz. 17:04 Ukraińcy dziękują Polakom za Pomoc [zobacz wideo] » więcej 2014-02-06, godz. 10:17 Majdan dziękuje za akcję "Zachodnie Pomorze Ukrainie" Dzięki Radiu Szczecin protestujący na Ukrainie mogli oglądać naszą akcję "Zachodnie Pomorze Ukrainie" » więcej 2014-02-06, godz. 10:12 Poparcie dla protestów dyplomatów Ukrainy w Polsce Ukraińscy Dyplomaci z Polski, którzy podpisali się pod apelem solidaryzującym się z obywatelami Ukrainy walczącymi o lepszą przyszłość. „My ukraińscy… » więcej 2014-02-05, godz. 10:33 Ukraińscy dyplomaci popierają Majdan Ponad 90-ciu ukraińskich dyplomatów podpisało się pod apelem solidaryzującym się z obywatelami Ukrainy walczącymi o lepszą przyszłość. "My ukraińscy… » więcej 2014-02-01, godz. 22:43 Koncert "Zachodnie Pomorze Ukrainie na stronie internetowej Radia Szczecin. Jutro /niedziela 2.01.2014/ Polskie Radio Szczecin będzie na żywo transmitować finał akcji Zachodnie Pomorze Ukrainie. Prosimy o promocję streamu 12:00 -18:00… » więcej 2014-02-01, godz. 22:41 Zachodnie Pomorze Ukrainie - koncert w niedzielę się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zachodnie Pomorze Ukrainie - to hasło charytatywnego koncertu, który w niedzielę odbędzie się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W jego trakcie… » więcej
12