Posydeńki
Radio Szczecin » Posydeńki w niedzielę o godz. 22

Ania z Kijowa

Ganna Malitska przez ostatnie trzy lata budowała naszą audycję. Kiedy jechała do domu, na Ukrainę obiecała o nas pamiętań. Szkoda, że jej relacja z życia Kijowa muszą mówić o tak trudnych sprawach. Ale ważne jest to, że to wszystko widząc dzieli się z nami. Jest tam przezywa to razem z milionami Ukraińców. Dziś niezwykłą relacja Anny z Kijowa

Posydeńki 29.12.2013

Od 21 listopada wielu Ukraińców protestuje. Protestują bo chcą by przyszłość ich i ich dzieci była lepsza. Chcą żyć w demokratycznym, sprawiedliwym i wolnym kraju. Władza wydaje się nie widzieć i nie słyszeć głosu ludu. Opowiadamy o tym nie tylko w naszych wiadomościach, ale też rozmawiamy o sytuacji na Majdanie. Dziś połączymy się z fotoreporterem Romanem Małko, który codziennie jest wśród protestujących.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy Państwu wszystkiego najlepszego.

Życzenia z Kijowa

Wieści z Kijowa . Fot. Julia Sydorova
Wieści z Kijowa . Fot. Julia Sydorova
Julia Sydorova przesyła Nam Wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczna. jak napisała do mnie. "Jesteśmy wciąż na Majdanie. Nie ma w nas tak dużo wiary jak wcześniej , ale jesteśmy razem. Przesłała nam tez zdjęcia z majdany. Oto one:

POSYDEŃKI 22.12.2013

Protesty trwają na Majdanie w Kijowie Fot. Julia Sydorova
Protesty trwają na Majdanie w Kijowie Fot. Julia Sydorova
Od miesiąca trwają protesty na Ukrainie. Wszystko zaczęło się od niezgody na nie podpisanie przez Rząd Ukraiński umowy stowarzyszeniowej z Unia Europejską. Ukraińcy czują się oszukani.
Trwanie w 10 stopniowym mrozie nie jest łatwe, ale wspólnie można zrobić naprawdę wiele. Co dzieje się na Majdanie w Kijowie i jakie są nastroje poza Kijowem o tym w naszej dzisiejszej audycji. Porozmawiamy z dziennikarzami. W Kijowie Majdan obserwuje, czynnie biorąc udział w manifestacjach Roman Kabaczij. Połączymy się też z redaktorem naczelnym "Galicji" Petrem Parypą.

Rosja kupiła Ukrainę?

Rosja zapowiedziała we wtorek, że obniży Ukrainie cenę gazu i zainwestuje w ukraińskie obligacje rządowe 15 mld dolarów. Stało się to podczas wizyty w Moskwie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.
Niż­sze ceny na do­sta­wy ro­syj­skie­go gazu na Ukra­inę mają obo­wią­zy­wać już od stycz­nia 2014 roku
Ro­syj­ski mi­ni­ster fi­nan­sów Anton Si­łu­anow po­wie­dział, że Rosja ze swego fun­du­szu re­zer­wo­we­go za­in­we­stu­je 15 mld do­la­rów w pa­pie­ry war­to­ścio­we ukra­iń­skie­go rządu, i że część zo­sta­nie za­in­we­sto­wa­na jesz­cze w tym roku, a część w roku 2014, przy czym szcze­gó­ły zo­sta­ną po­da­ne póź­niej.

In­for­mu­jąc o po­ro­zu­mie­niu w spra­wie znie­sie­nia ogra­ni­czeń han­dlo­wych mię­dzy Ukra­iną a Rosją pre­zy­dent Putin pod­kre­ślił, że nie jest to ob­wa­ro­wa­ne żad­ny­mi wa­run­ka­mi. "Chcę wszyst­kich uspo­ko­ić; nie roz­ma­wia­li­śmy o kwe­stii przy­stą­pie­nia Ukra­iny do Unii Cel­nej". Unię Celną two­rzą Rosja, Bia­ło­ruś i Ka­zach­stan.

Przed pod­pi­sa­niem umowy o wej­ściu Ukra­iny do Unii Cel­nej prze­strze­gli Ja­nu­ko­wy­cza w nie­dzie­lę uczest­ni­cy pro­te­stów pro­unij­nych na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie, któ­rzy nie chcą zbli­że­nia z Rosją i do­ma­ga­ją się pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE.

POSYDEŃKI 15.12.2013

Znana Ukraińska dziennikarka, która badała przypadek Janukowycz i jego "rodziny", Tatiana Chornovol jest w niebezpieczeństwie! Ostatnio przyszedł nakaz jej aresztowania. Wprawdzie na razie się ukrywa , ale wszystko jest możliwe.
Znana Ukraińska dziennikarka, która badała przypadek Janukowycz i jego "rodziny", Tatiana Chornovol jest w niebezpieczeństwie! Ostatnio przyszedł nakaz jej aresztowania. Wprawdzie na razie się ukrywa , ale wszystko jest możliwe.
Od ponad trzech tygodni na Majdanie w Kijowie trwają pokojowe manifestacje. To ciężki okres dla Ukraińców. Cały świat obserwuje trudna drogę do Wolności UKRAINY, ale tez cały świat uczy się od NICH wytrwałości o odwagi.
Dziś o tym rozmawiamy z naszym gościem Andrzejem Wątorskim i prosto z Kijowa z Vitalijem Hrycakiem.

Zdjęcia z Majdanu Ganna Malitska

Народне Віче. 15.12.2013

https://www.youtube.com/watch?v=E0B16_8KJ10&feature=youtu.be

List z Kijowa

Budowane są barykady ze śniegu [fot: Julia Sydorova]
Budowane są barykady ze śniegu [fot: Julia Sydorova]
Jest takie przysłowie "Chcesz pokoju - przygotuj się do wojny!". Tak jest właśnie teraz na Majdanie w Kijowie. Majdan cały czas przygotowuje się do walki. Codziennie, od trzech tygodni ludzie gotują się do walki za swoje prawa.
Początkowo oburzyło nas to, jak zostaliśmy potraktowani w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przez kilka miesięcy mówiono nam jedno, by potem na końcu ot tak sobie zadecydować zupełnie inaczej. Teraz to nie już tylko protest w sprawie umowy, ale to walka o nasze prawa. Chcemy zmienić rząd, który niszczy nasz kraj i nas.
Codziennie rano wychodzimy do pracy wypełniając nasz obywatelski obowiązek. Zaraz potem wszyscy zjawiamy się na Majdanie. Cały nasz wolny czas oddajemy naszej przyszłości.
Na Majdanie pracuje wielu walonteriuszy. Wielu z nich to studenci uczelni medycznych. Są gotowi nieść pomoc wszytkim chorym, albo rannym w walkach z "berkutem".
Co godzinę śpiewamy Hymn Ukrainy, a wieczorem o 20-tej tysiące rąk wznosi zapalone zapalniczki (często ich rolę grają telefony komórkowe) wtedy Majdan jeszcze bardziej się rozświetla.
Sił dodają nam miłość i wiara. Wiemy, że robimy to co możemy i powinniśmy.

Pozdrawiam,
Julia

Relacja fotograficzna Julii Sydorovej

Manifestacje w Kijowie 11.12.2013 [fot.Julia Sydorowa]
Manifestacje w Kijowie 11.12.2013 [fot.Julia Sydorowa]
W Kijowie od blisko trzech tygodni trwają protesty. Współpracująca z Posydeńkami Julia Sydorova przygląda się temu z aparatem fotograficznym. Manifestacje mają charakter pokojowy. Nikt nie chce rozlewu krwi, wszyscy chcą rozmowy i poważnego traktowania.

Doniesienia z Ukrainy - Ganna Malitska

Noc w Kijowie [fot. Dymitr Andrusenko]
Noc w Kijowie [fot. Dymitr Andrusenko]
Policja i "Berkut" w nocy z 10 na 11 grudnia 2013 zaatakowali protestujących na Majdanie. Ostatnio główne wydarzenia zawsze występują w nocy. Pod osłoną ciemności łatwiej jest protestujących zaatakować. Wtedy nie wszystkie kamery sa włączone i nie wszyscy ludzie sa tacy uważni. Milicja zaatakowała manifestujących, zniszczyli niektóre barykady, buli ranni. Nasz premier Azarow kłamał, że nie było ofiar. Jednak były. Nie jest łatwo powiedzieć z pełna odpowiedzialnością ile ich było. Część rannych trafiła do szpitali, ale część na komisariaty milicji. Majdan jednak nadal trwa. Jesteśmy zwarci i silni.
Prognoza na dzisiejszy wieczór. Trwać. Nie wolno na chwilę uśpić czujność. Dzisiejsza noc należy do mieszkańców Kijowa. Wszystkich zmęczonych, przyjezdnych manifestujących odsyłamy do domu - niech odpoczną Będą dyżury , po trzy godziny. Postawione zostaną ponownie barykady. Coraz więcej osób dołącza do protestujących, dołączają też firmy.
Postulaty są jasne i przejrzyste:
rozwiązanie parlamentu, obalenie rządu i nowe wybory prezydenckie.
Слава Україні!
12345

FOTOGALERIA

Posydeńki 3.11.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 25.08.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 25.08.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 3.11.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 25.08.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 22.09.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 3.11.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 25.08.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 25.08.2019 (posłuchaj audycji)
Posydeńki 15.09.2019 (posłuchaj audycji)
© Polskie Radio Szczecin SA. Wszystkie prawa zastrzeżone.Regulamin korzystania z portaluPolityka prywatnościBiuletyn Informacji Publicznej

Szanowny Użytkowniku.

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć zbyt wiele czasu. Z niniejszego opracowania dowiesz się jakie obowiązki ma Administrator, jakie przysługują Ci prawa oraz w jaki sposób z tych praw korzystać. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.

Przechodząc do serwisu lub klikając w prawym górnym rogu tej informacji, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na wskazane poniżej działania.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne technologie

W naszych serwisach wykorzystujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) i inne pokrewne technologie, mające na celu:

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz zdefiniować w ustawieniach wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności .

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Mogą to być m.in. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z takich jak nasz serwisów internetowych wyróżnia się również dane osobowe takie jak jak adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem tzw. plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby – takie pliki cookies są również objęte ochroną wynikającą z przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Pliki cookies, potocznie zwane "ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się pewne informacje trafiające ostatecznie do urządzenia końcowego (np. komputera lub smartfona). Pliki cookies mają wiele funkcji – od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu internetowego, po pozwalające na zachowywanie preferencji użytkownika, jak również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dostarczanych reklam.

Co powinieneś wiedzieć w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w związku z RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Radio Szczecin S.A. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin (zwane dalej „Rozgłośnią”).
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Rozgłośni. Z IOD możesz skontaktować się pisząc na adres podany powyżej lub na adres mail iod@radioszczecin.pl . Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 4. Rozgłośnia przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celach, o których mowa powyżej.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Podstawą ww. działania mogą być przepisy prawa (np. ZUS, administracja skarbowa, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Rozgłośnia (np. z podmioty sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, usług analitycznych i marketingowych).
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Twoją jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania oraz spełnieniu szeregu wymogów określonych zapisami RODO.
 7. W przypadku wskazanym w pkt 5 i 6 Twoje dane będą zabezpieczone w sposób zapewniający im poufność z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczególne oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), a w przypadku gdy były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – do momentu jej wycofania.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 10. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Radia Szczecin S.A., kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych.
 11. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w zależności od sytuacji może być wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach niepodanie danych może warunkować realizację działań których jesteś Podmiotem (w tym zawarcie umowy).
 13. Twoje dane będą mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na profilowaniu. Personalizujemy treści i reklamy a także poddajemy analizie aktywność na stronie i w Internecie. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.