Radio Szczecin w DAB+
Radio SzczecinRadio Szczecin » Radio Szczecin w DAB+
Prognozowany zasięg emisji T-DAB+ z obiektu RTCN Szczecin Kołowo.
Populacja w zasięgu: 770 tys. osób. Powierzchnia w zasięgu: 5310 km2.
Charakterystyka pozioma systemu antenowego DAB+ w RTCN Szczecin Kołowo
Charakterystyka pozioma systemu antenowego DAB+ w RTCN Szczecin Kołowo
Charakterystyka pozioma systemu antenowego DAB+ w RTCN Szczecin Kołowo
"Na początku nadawanie w technologii DAB + możliwe było jedynie w Warszawie i Katowicach. Obecnie sygnał cyfrowy jest dostępny już w 18 miastach. W kwietnia br. Polskie Radio uruchomiło kolejne nadajniki DAB+ w ważnych aglomeracjach. Są to: Białystok, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra oraz Toruń i Bydgoszcz. Dzięki temu radio cyfrowe dociera do blisko 54 procent ludności naszego kraju, a do 2020 swoim zasięgiem obejmie całą Polskę."