Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane
  Reklama  
Zobacz
  autopromocja  
Zobacz
  ogłoszenie  
Zobacz

Koszty związane z inwestowaniem w fundusze mają wpływ na ostateczny wynik inwestycji. Choć mogą delikatnie zmniejszyć wysokość wypracowanego zysku, warto pamiętać, że Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zatrudniają szereg specjalistów, takich jak analitycy rynku, zarządzający funduszami, brokerzy itd. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu możesz liczyć na profesjonalne inwestycje w ramach funduszu. Dowiedz się, na jakiego rodzaju koszty należy się przygotować, gdy inwestujesz w fundusze inwestycyjne.

Opłata stała za zarządzanie

Najważniejsza z punktu widzenia inwestora i funduszu jest opłata stała za zarządzanie, która pokrywa koszty funkcjonowania funduszu. Zazwyczaj stanowi procent od wysokości zainwestowanych pieniędzy. Wysokość kwoty może się różnić w zależności od wybranego funduszu. Przykładowo, fundusze akcyjne mogą być obciążone wyższą opłatą, ponieważ potencjalny zysk jest największy, a pracy związanej z akcjami również może być więcej.

Oczywiście Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie mogą pobierać dowolnych opłat, tylko muszą zmieścić się w stawkach, które zostały podane w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zgodnie z tą regulacją prawną od stycznia 2022 roku opłata za zarządzanie nie może być wyższa niż 2%.

Opłata zmienna za zarządzanie, czyli success fee

Opłata ta jest pobierana w sytuacji, gdy zarządzającym uda się osiągnąć konkretne wyniki. Najpopularniejsze metody naliczania to:

  • zarządzający wypracuje wynik wyższy od konkretnej stawki (np. pobierze opłatę, gdy stopa zwrotu będzie wyższa od założonej);
  • zarządzający wypracuje wynik wyższy od benchmarku, czyli będzie lepszy od rynku;
  • wzrost wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego – TFI pobierze opłatę, gdy jednostki/certyfikaty wzrosną w konkretnym terminie (np. wartość jednostek osiągnie najwyższy w historii poziom).

Opłata dystrybucyjna

Opłata dystrybucyjna (manipulacyjna) to inaczej prowizja dla dystrybutora. Zostanie pobrana w momencie zakupu jednostek uczestnictwa i wpłacenia środków na rachunek funduszu. Stanowi procent od wpłaconej kwoty, a jej wysokość zależy np. od rodzaju funduszu. Opłaty dystrybucyjnej unikniesz, kupując jednostki uczestnictwa za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez TFI, takiej jak GS TFI24.

Opłata umorzeniowa

To kwota, która jest pobierana jako procent od środków wypłaconych na koniec inwestycji. Dotyczy zazwyczaj długoterminowych programów systematycznego inwestowania.

Opłata za zamianę lub konwersję

Opłata ta ma pokryć koszty zamiany lub konwersji pomiędzy subfunduszami. Inwestując w Goldman Sachs TFI unikniesz tej opłaty.

Dodatkowa opłata dystrybucyjna

To kwota, która jest pobierana, jeśli dokonasz zamiany/konwersji z funduszu o niższej opłacie dystrybucyjnej do takiego o wyższej.

Ocena kosztów a wskaźnik kosztów całkowitych

Jeśli chcesz ocenić rzeczywiste koszty inwestowania w fundusz inwestycyjny, możesz sprawdzić wskaźnik WKC (z ang. TER Total Expense Ratio).

To wskaźnik, który zawiera:

  • opłatę stałą za zarządzanie;
  • opłatę za osiągnięty wynik;
  • koszty operacyjne funduszu, tj. koszty depozytariusza, agenta transferowego, koszty obsługi prawnej, nadzoru czy audytu.

W skład TER nie wchodzą:

  • prowizje i opłaty maklerskie;
  • podatki;
  • odsetki od pożyczek lub kredytów.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID)

KIID stanowi dokument, który informuje o opłatach i kosztach pobieranych z aktywów funduszu. To np. opłata stała za zarządzanie, prowadzenie rachunku przez depozytariusza oraz koszty transakcyjne. KIID nie zawiera informacji o opłatach dystrybucyjnych ani opłatach za wyniki.

Chcesz poznać tajniki inwestowania w fundusze inwestycyjne? Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi funduszy, które znajdziesz na: https://www.gstfi.pl/fundusze-inwestycyjne/jak-zaczac-inwestowac.

Artykuły sponsorowane

12345
   
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty