Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
My Hrabiny. Myślę, więc zapisałam
  Reklama  
Zobacz

Drony, czyli małe, zdalnie sterowane urządzenia, stały się nie tylko narzędziem profesjonalistów, ale również ulubioną zabawką wielu amatorów nowych technologii. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, czy rozpoczęcie przygody z dronami wymaga jakiegoś przygotowania formalnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o uzyskanie uprawnień. Poniżej szczegółowo omawiamy tę kwestię.

Przepisy dotyczące dronów rekreacyjnych

W Polsce przepisy dotyczące dronów są regulowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Jeżeli używamy drona w celach rekreacyjnych, a urządzenie waży mniej niż 250 gramów, nie musimy posiadać specjalnych uprawnień. Tego typu bezzałogowe statki powietrzne to drony C0, czyli sprzęt należący do najniższej kategorii, w której znajdują się urządzenia rekreacyjne. Jednakże nawet w przypadku lekkich dronów musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • Nie latamy powyżej 120 metrów nad poziomem terenu.
  • Trzymamy się z dala od ludzi i budynków.
  • Nie latamy w pobliżu lotnisk i stref ograniczonego ruchu lotniczego.

Dla dronów ważących powyżej 250 gramów, wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, obowiązują te same zasady, jednak dodatkowo wymagane jest zarejestrowanie drona i przejście prostego kursu online, który kończy się testem.

Użytek komercyjny i drony powyżej 250 gramów

Jeśli planujemy używać drona w celach komercyjnych, na przykład do fotografii, filmowania czy mapowania terenu, musimy uzyskać odpowiednie uprawnienia. W Polsce wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO). Aby je uzyskać, należy przejść kurs teoretyczny i praktyczny oraz zdać egzamin przed komisją ULC.

Drony o masie powyżej 250 gramów wymagają rejestracji w systemie ULC, a ich operatorzy muszą posiadać certyfikat kompetencji. Dodatkowo loty komercyjne wymagają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co jest niezbędne w przypadku ewentualnych szkód wyrządzonych przez drona.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

Naruszenie przepisów związanych z użytkowaniem dronów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. ULC oraz służby porządkowe mają prawo nakładać kary za:

  • Latanie w strefach zabronionych lub ograniczonych.
  • Brak wymaganych uprawnień i rejestracji.
  • Naruszenie prywatności osób trzecich.

W przypadku poważnych naruszeń, takich jak zakłócenie ruchu lotniczego, operator drona może nawet stanąć przed sądem i zostać obciążony wysoką grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Latanie dronem bez uprawnień jest w Polsce możliwe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Uprawnień nie wymagają wyłącznie drony C0, czyli maszyny o masie poniżej 250 gramów, używane w celach rekreacyjnych. W przypadku większych dronów lub lotów komercyjnych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji i dokonanie rejestracji. Przestrzeganie przepisów jest kluczowe nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale również dla uniknięcia surowych sankcji prawnych. Zanim więc wzniesiemy naszego drona w powietrze, upewnijmy się, że jesteśmy świadomi wszystkich obowiązujących regulacji.

Artykuły sponsorowane

12345
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty