Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane

Wielu absolwentów szkół średnich zastanawia się, co dalej po zakończeniu dotychczasowego etapu nauki - jak pokierować swoją drogą zawodową, jaką pracę podjąć, jaki zawód wykonywać w przyszłości, w jaki sposób zarabiać na życie. Przed nimi pojawia się konieczność wyboru dalszej ścieżki rozwoju i kariery. Jedną z często wybieranych dróg kariery jest podjęcie zatrudnienia w zawodzie masażysty. Karierę masażysty warto rozpocząć zaś od nauki policealnej szkole masażu. W poniższym artykule wyjaśniamy, dlaczego jest to dobry początek kariery zawodowej początkującego technika masażysty.

Kariera masażysty a specyfika wykonywanej pracy

Technicy masażyści zajmują się wykonywaniem różnego rodzaju masaży, m.in. profilaktycznego, klasycznego, relaksacyjnego, leczniczego, sportowego, izometrycznego, dziecięcego oraz drenażu limfatycznego. Absolwent szkoły masażu prowadzi działalność profilaktyczną, propagującą działania prozdrowotne. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada ponadto za profesjonalny, pełen wrażliwości i empatii kontakt z pacjentem indywidualnym, dba o wizerunek gabinetu masażu i firmy, w której jest zatrudniona (zarówno np. w ośrodku odnowy biologicznej, klinice fizjoterapii i rehabilitacji, jak również w prywatnym gabinecie masażu, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą). Praca masażysty jest ponadto profesją bardzo odpowiedzialną, wymagającą profesjonalizmu, wrażliwości i empatii. Nierzadko profesjonalny technik masażysta powinien wykazać się również siłą fizyczną, sprawnością, jak i umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych (np. w przypadku przeprowadzenia czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej pacjentowi).

Wymagane wykształcenie i uprawnienia do wykonywania zawodu masażysty

Warto pamiętać, że aby pracować na stanowisku masażysty np. w profesjonalnym gabinecie masażu czy rehabilitacji i wspierać powrót do zdrowia i sprawności fizycznej pacjenta nie trzeba kończyć studiów medycznych - np. w zakresie fizjoterapii czy rehabilitacji. Aby zostać masażystą, wystarczy natomiast ukończyć szkołę policealną masażu na kierunku technik masażysta z rehabilitacją. Tytuł technika masażysty uzyskać można bowiem po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej prowadzącej wybrany kierunek kształcenia i zdaniu egzaminów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Jak rozpocząć drogę do kariery masażysty w policealnej szkole masażu?

Szkoła masażu w pełni przygotowuje technika masażystę do pracy z pacjentem indywidualnym - zarówno w sektorze państwowych usług medycznych, jak i w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej. Rekrutacja do szkoły policealnej jest bardzo intuicyjna - odbywa się poprzez wypełnienie formularza (kwestionariusza) osobowego i dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do siedziby placówki. Warunki przyjęcia do szkoły policealnej nie są skomplikowane - oprócz powyższych - brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. Mimo tej procedury, przyjmowalność do tego typu placówki jest duża, a brak matury nie dyskwalifikuje kandydatów na słuchaczy, ubiegających się o przyjęcie do szkoły. Nauka w szkole policealnej na kierunku technik masażysta trwa 2 lata (4 semestry).Policealna szkoła masażu oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które odbywają się w ramach jednego z trzech dostępnych trybów nauki (zgodnie z preferencjami słuchacza): dziennym (zajęcia w co najmniej 3 dni powszednie w tygodniu, w godzinach porannych i popołudniowych), wieczorowym (nauka w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych) lub zaocznym (zajęcia odbywające się wyłącznie w weekendy).

Dlaczego szkoła masażu to dobra droga do kariery masażysty?

Powodów, dla których warto zdecydować się na kształcenie w szkole policealnej, jest wiele. Do najważniejszych z nich zaliczyć można m.in.:

  • nastawienie na praktyczną naukę zawodu,

  • krótki okres nauki,

  • możliwość wybrania dogodnego dla siebie trybu kształcenia,

  • naukę bez konieczności przedstawiania świadectwa maturalnego,

  • dogodna lokalizacja (dojazd komunikacją publiczną w centrach dużych miast),

  • kształcenie uwzględnia zmieniające się trendy na rynku pracy,

  • nauka umożliwia szybkie zdobycie tytułu zawodowego,

  • niższe koszty i oszczędność pieniędzy (programy zniżkowe dla słuchaczy na podstawie legitymacji szkolnej),

  • gwarancja stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków.

Artykuły sponsorowane

12345

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty