Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane

Koszt usług notarialnych przede wszystkim uzależniony jest od tematyki sprawy. Notariusz otrzymuje tzw. taksę notarialną, której maksymalna wielkość ustalona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Ile zatem kosztują poszczególne usługi? Sprawdzamy!

Kim jest i czym zajmuje się notariusz?

Funkcję notariusza może pełnić osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Poruszając kwestię działalności notariuszy, warto pamiętać, że jest ona regulowana przez przepisy prawne – kluczowa jest tutaj ustawa „Prawo o notariacie”, która weszła w życie 14 lutego 1991 roku.

Co ważne, notariusz nie jest urzędnikiem ani funkcjonariuszem państwowym, ale cieszy się statusem osoby zaufania publicznego. Oznacza to, że przysługują mu takie same przywileje, jakie mają funkcjonariusze publiczni.

Wśród czynności, które wykonuje notariusz, warto wyróżnić:

 • sporządzanie aktów notarialnych (np. testamentu, protokołu, poświadczenia),

 • sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • sporządzanie projektu aktów,

 • sporządzanie aktów notarialnych,

 • sporządzenie odpisu, wypisy oraz wyciągu dokumentów,

Ile kosztuje notariusz przy zakupie działki budowlanej?

Najczęstszą sytuacją, kiedy korzystamy z usług notariusza, jest sprzedaż lub kupno nieruchomości. Niezależnie od tego, czy dotyczy to działki, mieszkania czy domu, niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego, który stanowi pełnoprawne zakończenie całej transakcji.

Planując zakup działki budowlanej, należy wziąć pod uwagę, że poniesiemy koszty za:


 • działkę,

 • taksę notarialną,

 • podatek VAT od taksy notarialnej, wynoszący 23%,

 • odpis aktu notarialnego,

 • opłaty sądowe (założenie księgi wieczystej oraz za wniosek o wpis do księgi wieczystej),

 • opłatę agencji nieruchomości, jeśli korzystaliśmy z takowych usług.


To sporo dokumentacji, którą trzeba wygenerować, a następnie przekazać do odpowiednich instytucji. Opłata za sporządzenie aktu notarialnego całkowicie zależy od ceny nabywanej nieruchomości niezależnie od tego, czy korzystamy z usług notariusza ze Szczecina, czy z innego miasta.


W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 są jasno określone maksymalne stawki taksy notarialnej. Oznacza to, że dana kancelaria nie może pobrać więcej, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem. Co więcej, stawki można negocjować i są zależne od konkretnego specjalisty. Dlatego warto przeanalizować możliwości rynkowe i poprosić o wycenę interesujących nas podmiotów.

Ile bierze notariusz za darowiznę?

Darowizna najczęściej dotyczy nieruchomości – mieszkań, domu czy lokalu. Aby jednak doszła ona do skutku, niezbędne jest sporządzenie umowy darowizny domu. Idąc ścieżką prawa, akt darowizny musi mieć charakter aktu notarialnego, który spisywany jest w obecności notariusza. W kosztach należy uwzględnić taksę notarialną, która ustalana jest na podstawie wartości mieszkania, a także: opłatę sądową, opłatę za wypisy aktów oraz podatek od spadku.

Podatek od darowizny może wynieść od 3 do 20% jej wartości. To, ile ostatecznie wyniesie podatek od mieszkania, zależy przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą obdarowaną a darczyńcą. Reguła jest prosta: im dalsze więzy krwi, tym więcej zapłacimy.

Czy porada notariusza jest płatna?

Zgodnie z prawem, wszystkie porady u notariusza są bezpłatne i niezobowiązujące. Musimy jednak pamiętać, że porada notarialna nie jest konsultacją prawną. W zależności od sprawy notariusz przedstawia możliwości działania, aby klient osiągnął zamierzony skutek.

Artykuły sponsorowane

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty