Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane
  autopromocja  
Zobacz
  ogłoszenie  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

glowne (3)
glowne (3)
pit 11
pit 11
Jednym z najważniejszych formularz podatkowych stosowanych w Polsce jest PIT-11. Służy do zgłaszania dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne. Tak naprawdę to właśnie od niego osoby rozpoczynają coroczne rozliczanie się z dochodów uzyskanych ze stosunku pracy. Formularz PIT-11 jest generowany przez pracodawców lub inne instytucje, które wypłacają dochody podlegające opodatkowaniu. Zawiera informacje dotyczące dochodu, podatku pobranego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne dane istotne dla rozliczenia podatkowego.
Kiedy należy złożyć zeznanie do urzędu skarbowego?

Na formularzu PIT 11 każdy podatnik znajdzie takie informacje jak dane identyfikacyjne. To przede wszystkim imię, nazwisko, numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) lub NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), adres zamieszkania i informacje kontaktowe. Na druku widnieć też będą informacje o pracodawcy lub płatniku. To nazwa firmy, adres, NIP, REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) lub numer identyfikacyjny. Z punktu widzenia podatnika kluczowymi informacjami natomiast są liczby. Na druku PIT 11 zawarte są dochody podlegające opodatkowaniu – wynagrodzenie za pracę, premie, nagrody, odsetki bankowe, dochody z najmu, dywidendy czy zyski kapitałowe. Znaleźć można kwotę podatku pobranego przez pracodawcę lub płatnika w okresie rozliczeniowym, wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz informacje dotyczące innych korzyści takich jak wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne czy darowizny lub świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
Wypełniony formularz PIT-11 jest jednym z wielu dokumentów wykorzystywanych przy rozliczaniu podatku dochodowego w Polsce. Podatnik rozlicznie od pracodawcy lub płatnika, który ma obowiązek przekazać te informacje do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania. Podczas składania rocznego zeznania podatkowego musi więc uwzględnić dane zawarte w PIT-11 i inne dochody, które nie zostały zgłoszone przez płatnika. W efekcie niektórzy rozliczają się na podstawie jednego formularza, a inni mają ich kilka, a ich zadaniem jest zsumować wszystkie dochody, koszty oraz zaliczki i wpisać do właściwego dokumentu, który składa się do końca kwietnia we właściwym urzędzie skarbowym.

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Niezwykle ważne jest, aby skrupulatnie wypełnić deklarację PIT-11 i złożyć zeznanie podatkowe w terminie określonym przez urząd skarbowy. Niewywiązanie się z tego obowiązku lub niewłaściwe rozliczenie podatkowe może skutkować nałożeniem kar finansowych czy innymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku wątpliwości lub trudności w rozliczeniu podatkowym zaleca się skonsultowanie z ekspertem. Warto również pamiętać o tym, że obecnie szybko i bez stresu można się rozliczyć elektronicznie, a system sam przygotowuje gotowe zeznanie, w którym automatycznie wprowadzone są dane. Brak akceptacji takiego formularza oznacza tylko tyle, że jest ono traktowane jako wypełnione.
obraz 1 (1)
Rozliczenie PIT 11 nie jest trudne, szczególnie gdy ułatwieniem stają się przygotowywane przez system gotowe zeznania oraz programy online, w których można szybko i bez ryzyka pomyłki wypełnić formularz i od razu go wysłać. Przede wszystkim jednak należy zacząć od tego, że zbiera się wszystkie konieczne dokumenty. Podstawą jest PIT-11 od pracodawcy. Zdarza się oczywiście, że tych druków będzie więcej w zależności od tego, w ilu miejscach się pracowało i ile ma się źródeł dochodu. Przydają się też ewentualnie inne PIT-y (np. PIT-8C, PIT-40A), a także dokumenty potwierdzające koszty uzyskania przychodu, ulgi podatkowe. Tak się dzieje na przykład w ramach działalności wykonywanej osobiście. Warto przeanalizować PIT-11 i sprawdzić, czy wszystkie informacje są poprawne i czy zgadzają się z faktycznymi zarobkami i danymi osobowymi. Następnie należy w rozliczeniu wpisać swoje dane osobowe, zweryfikować dane pracodawcy oraz wprowadzić w odpowiednie pola deklaracji pit dochody. To najczęściej wynagrodzenie za pracę, premie, nagrody, odsetki bankowe, dochody z najmu czy dywidendy. PIT-11 zawiera również informacje dotyczące odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Informuje też o pobranych zaliczkach. Te kwoty powinny być podane w odpowiednich polach formularza. Na tej podstawie oblicza się podatek konieczny do zapłacenia. W tym wypadku sprawdzają się gotowe kalkulatory czy programy, choć wiele osób w dalszym ciągu konsultuje się z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że obliczenia są poprawne. Warto pamiętać o tym, że w przypadku jakichkolwiek błędów zauważonych w PIT 11 należy je poprawić lub też złożyć odrębną korektę.Gdzie wskazane są koszty uzyskania przychodów?

Dla rozliczających się niezwykle ważna jest kolumna C w części E formularza PIT-11. Obejmuje ona koszty uzyskania przychodów. Zdarza się, że kwoty wpisane przez pracodawcę w tej kolumnie są niższe niż faktyczne koszty, do których jesteś uprawniony. Może to wynikać z nieaktualnych danych dotyczących adresu zamieszkania, braku wiedzy pracodawcy na temat rzeczywistych kosztów, do których podatnik ma prawo, lub błędów w rozliczaniu kosztów autorskich czy innych obniżających podatek dochodowy kwot. W przypadku takich różnic przed złożeniem zeznania rocznego do urzędu skarbowego należy wpisać faktyczną wartość kosztów uzyskania przychodów, która przysługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwotę ustala się indywidualnie, uwzględniając swoją konkretną sytuację.

Artykuły sponsorowane

12345
   
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty