Trochę Kultury
Radio SzczecinRadio Szczecin » Trochę Kultury » Wydarzenia aktualne
TRIO Konstanty Andrzej Kulka – skrzypek (od lewej), Andrzej Wierciński – pianista, Tomasz Strahl – wiolonczelista. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
TRIO Konstanty Andrzej Kulka – skrzypek (od lewej), Andrzej Wierciński – pianista, Tomasz Strahl – wiolonczelista. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Owacjami na stojąco zakończył się w Willi Lentza koncert znakomitego TRIA Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl i Andrzej Wierciński. Wirtuozi przedstawili między innymi jedyny utwór Fryderyka Chopina napisany na skrzypce, wiolonczelę i fortepian dedykowany księciu generałowi lejtnantowi Antoniemu Radziwiłłowi – czteroczęściowe Trio fortepianowe g-moll op. 8 (Allegro con fuoco, Scherzo, Adagio sostenuto, Finale).

To było wyjątkowe wydarzenie, które na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko publiczności, ale także solistów, o czym mówili po koncercie prof. Konstanty Andrzej Kulka i prof. Tomasz Strahl – bardzo wysoko oceniający niezwykłą grę Andrzeja Wiercińskiego:

Młody człowiek, Pan Andrzej Wierciński dzisiaj wypadł w swej roli znakomicie. Podjął się zadania niezwykle odpowiedzialnego, mimo że jest rozpędzony Konkursem Chopinowskim, na którym się tak wspaniale zaprezentował. No jednak stanąć obok muzyków doświadczonych, którzy grali ten utwór kilkadziesiąt razy i nagrali go kilka razy na płyty dla różnych wytwórni polskich i zagranicznych, dla różnych rozgłośni i telewizji, nie jest to takie proste. Mógł troszkę na początku mieć jakby obawy, czy udźwignie to, ale udźwignął, dlatego, że na koncercie grał znakomicie i ja w ogóle nie odczuwałem, że on ma jakiś dyskomfort, że jakby zapominałem, że gram z młodym człowiekiem. To znaczy, że jeżeli zapominałem, że gram z młodym człowiekiem, to znaczy, że grało nam się bardzo dobrze.

Dzisiaj grał rasowo po prostu, grał rasowo i myślę, że ten koncert będzie bardzo mile wspominał. I za 20 lat, jak już będziemy mieli Pana Andrzeja Wiercińskiego, jak już będzie profesorem, bardzo znanym pianistą, to będzie opowiadał, że w tej Willi Lentza grałem z dwoma Panami starszymi od siebie bardziej doświadczonymi, zwłaszcza z Mistrzem Konstantym, ale będzie to wspominał jako taki kamień milowy. Bo ja myślę, że od jutrzejszego dnia to Jego doświadczenie wzrosło o 700 procent w tym Trio, bo On przeskoczył kilka mil naraz, przeskoczył kosmiczną odległość, jak stąd do Księżyca, albo troszeczkę dalej, bo to nie jest duża odległość. Ja myślę, że gdyby On się spotkał z ludźmi w swoim wieku z Jego doświadczeniem, to nie byłoby takiego przeskoku.

My udzieliliśmy Jemu kilku wskazówek, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami. On z kolei nam zaproponował bardzo ciekawą rzecz. Ja byłem zdumiony, tym, że On zaproponował tempa, które mi się na koncercie bardzo spodobały. Na przykład część Scherzo właśnie w Jego tempach była bardzo wyrazista, był czas, a jednocześnie zachowana płynność, więc myślę, że to zadziałało w obie strony – to doświadczenie – Jego jakby świeże spojrzenie a nasza rutyna.

Muzyka jest zderzeniem indywidualności, nie ma tutaj demokracji i ta indywidualność, która wywiera wpływ przemożny na zespół, decyduje. Dzisiaj był remis, to znaczy – wszyscy na siebie zadziałaliśmy w ten sposób, że wypadkowa tych trzech sił była skierowana w dobrym kierunku do publiczności – to jest najważniejsze – podsumował prof. Tomasz Strahl.

Podczas wieczoru zabrzmiały także Ballada f-moll op. 52, Walc Es-dur op.18 i Scherzo E-dur op. 54 Fryderyka Chopina w brawurowym wykonaniu pianisty Andrzeja Wiercińskiego oraz Duet nr 1 na skrzypce i wiolonczelę C-dur Ludwiga van Beethovena w interpretacji Konstantego Andrzej Kulki i Tomasza Strahla.

Nadzwyczajny koncert zorganizowano z okazji świętowania półrocznej działalności najmłodszej instytucji kultury Szczecina w ramach popularnego cyklu „Chopin w Willi Lentza”.

Andrzej Wierciński played brilliantly... | TRIO Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Andrzej Wierciński at the Lentz Villa in Szczecin [LISTEN, PHOTOS]

A standing ovation closed the concert of the excellent TRIO Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl and Andrzej Wierciński at the Lentz Villa. Among other things, the virtuosos presented the only piece written by Fryderyk Chopin for violin, cello and piano and dedicated to Prince Lieutenant General Antoni Radziwiłł – the four-movement Piano Trio in G minor, Op. 8 (Allegro con fuoco, Scherzo, Adagio sostenuto, Finale).

It was an exceptional event, which will always be remembered not only by the audience, but also by the soloists, as Prof. Konstanty Andrzej Kulka and Prof. Tomasz Strahl – who spoke very highly of Andrzej Wierciński's extraordinary playing – said after the concert:

The young man, Mr Andrzej Wierciński, performed superbly in his role today. He took on an extremely responsible task, even though he had only just played at the Chopin Competition, at which he presented himself so magnificently. However, standing next to experienced musicians, who have played this work dozens of times and recorded it several times for various Polish and foreign labels, for various radio stations and television, is not so easy. He might have been a little apprehensive at the beginning, whether he could handle it, but he did, because at the concert he played brilliantly and I didn't feel at all that he had any discomfort, that I seemed to forget that I was playing with a young man. I mean if I was forgetting that I was playing with a young man, it meant that we were playing very well.

Today he played racially simply, he played racially, and I think he will remember this concert very fondly. And in 20 years' time, when we will have Mr Andrzej Wierciński, when he will already be a professor, a very famous pianist, he will say that in this Villa Lentz I played with two gentlemen older than myself, more experienced, especially with Master Konstanty, but he will remember it as such a milestone. Because I think that since tomorrow his experience has increased by 700 per cent in this Trio, because he jumped several miles at once, jumped a cosmic distance, like from here to the moon, or a little further, because it is not a big distance. I think that if He had met people of His own age with His experience, there would not have been such a leap.

We gave Him some tips on how to deal with certain things. He, in turn, offered us a very interesting thing. I was amazed that He suggested tempos that I liked very much at the concert. For example, a part of the Scherzo just in his tempi was very expressive, there was time and at the same time fluidity, so I think it worked both ways – this experience – his kind of fresh perspective versus our routine.

Music is a clash of individualities, there is no democracy here and this individuality, which exerts an overwhelming influence on the ensemble, decides. Today was a draw, that is – we all acted on each other in such a way that the resultant of these three forces was directed in the right direction to the audience – that is the most important thing – concluded Professor Tomasz Strahl.

The evening also featured Fryderyk Chopin's Ballade in F minor, Op. 52, Waltz in E flat major, Op. 18 and Scherzo in E major, Op. 54 in a daring performance by pianist Andrzej Wierciński, as well as Ludwig van Beethoven's Duo No. 1 for violin and cello in C major in the interpretation of Konstanty Andrzej Kulka and Tomasz Strahl.

The extraordinary concert was organised to celebrate the half-yearly activities of Szczecin's youngest cultural institution as part of the popular series 'Chopin at the Lentz Villa'.

Listen to Dorota Zamolska's conversation with Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl and Andrzej Wierciński:
Posłuchaj rozmowy Doroty Zamolskiej z Konstantym Andrzejem Kulką, Tomaszem Strahlem i Andrzejem Wiercińskim
 

Zobacz także

2024-04-22, godz. 16:51 "Błądzić skutecznie". Zmarł prof. Zbigniew Mikołejko [ROZMOWA] W poniedziałek (15 kwietnia) w wieku 72 lat zmarł profesor Zbigniew Mikołejko. Był filozofem religii, historykiem idei, poetą i bardzo medialną postacią… » więcej 2024-04-22, godz. 18:08 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt rozpoczęty [POSŁUCHAJ] Głośno, kolorowo i radośnie rozpoczął się w piątek (19 kwietnia) wieczorem Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt. Pierwszym elementem festiwalu… » więcej 2024-04-22, godz. 18:58 Wczoraj i dziś. I jutro... [ROZMOWA] "Wczoraj i dziś. Islandzko-polski muzyczny dialog" - projekt pod takim hasłem finalizuje Fundacja Akademia Muzyki Dawnej. Dwa zamówienia kompozytorskie… » więcej 2024-04-21, godz. 15:55 Christian Zacharias z Orkiestrą NFM wykonał w Złocie Filharmonii dzieła Coplanda i Schumanna [ROZMOWA, ZDJĘCIA] Rzadko się zdarza, by wybitny pianista był jednocześnie doskonałym dyrygentem. Christian Zacharias z Niemiec należy do nielicznego grona artystów w wyjątkowy… » więcej 2024-04-21, godz. 15:35 Edu Virtuoso dla młodych dyrygentów | Filharmonia w Szczecinie [ROZMOWA, ZDJĘCIA] Po pięciu edycjach cyklu Edu Virtuoso, podczas których w ubiegłych latach prezentowali się utalentowani instrumentaliści, wokaliści, tancerze, kompozytorzy… » więcej 2024-04-22, godz. 18:27 Już wkrótce Szczecińskie Dni Perkusji [ROZMOWA] Szczecińskie Dni Perkusji - XII Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny - już od czwartku w naszym mieście. To inicjatywa, która ma na celu promowanie różnorodności… » więcej 2024-04-14, godz. 17:00 Kontrapunkt już za chwilę. 7. Aktów Milosierdzia. [ROZMOWA] Niektórzy mogą mówić, że bardzo długo musieliśmy czekać na 57. Kontrapunkt, który od tego roku nazywa się Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym. Dwa… » więcej 2024-04-17, godz. 01:15 Pierwszy Szczeciński Festiwal Bonhoeffera „Ślady” przeszedł do historii [POSŁUCHAJ] Zakończył się pierwszy Szczeciński Festiwal Bonhoeffera „Ślady”, w ramach którego zaplanowano szereg wydarzeń z udziałem wybitnych specjalistów. W… » więcej 2024-04-14, godz. 17:00 12. International Lutosławski Youth Orchestra. Zgłoś się do 30 kwietnia 2024 | Filharmonia w Szczecinie [ROZMOWA, … International Lutosławski Youth Orchestra, to odbywające się co roku unikatowe w skali globu bezpłatne warsztaty orkiestrowe, których celem jest umożliwienie… » więcej 2024-04-14, godz. 17:00 Pierwsza edycja Szczecin MasterClass dla kontrabasistów za nami [ROZMOWA, ZDJĘCIA] Katedra Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki zorganizowała po raz pierwszy Szczecin MasterClass. Pomysłodawcą warsztatów skierowanych… » więcej
12345