Trochę Kultury
Radio SzczecinRadio Szczecin » Trochę Kultury » Wydarzenia aktualne
TRIO Konstanty Andrzej Kulka – skrzypek (od lewej), Andrzej Wierciński – pianista, Tomasz Strahl – wiolonczelista. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
TRIO Konstanty Andrzej Kulka – skrzypek (od lewej), Andrzej Wierciński – pianista, Tomasz Strahl – wiolonczelista. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Owacjami na stojąco zakończył się w Willi Lentza koncert znakomitego TRIA Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl i Andrzej Wierciński. Wirtuozi przedstawili między innymi jedyny utwór Fryderyka Chopina napisany na skrzypce, wiolonczelę i fortepian dedykowany księciu generałowi lejtnantowi Antoniemu Radziwiłłowi – czteroczęściowe Trio fortepianowe g-moll op. 8 (Allegro con fuoco, Scherzo, Adagio sostenuto, Finale).

To było wyjątkowe wydarzenie, które na zawsze pozostanie w pamięci nie tylko publiczności, ale także solistów, o czym mówili po koncercie prof. Konstanty Andrzej Kulka i prof. Tomasz Strahl – bardzo wysoko oceniający niezwykłą grę Andrzeja Wiercińskiego:

Młody człowiek, Pan Andrzej Wierciński dzisiaj wypadł w swej roli znakomicie. Podjął się zadania niezwykle odpowiedzialnego, mimo że jest rozpędzony Konkursem Chopinowskim, na którym się tak wspaniale zaprezentował. No jednak stanąć obok muzyków doświadczonych, którzy grali ten utwór kilkadziesiąt razy i nagrali go kilka razy na płyty dla różnych wytwórni polskich i zagranicznych, dla różnych rozgłośni i telewizji, nie jest to takie proste. Mógł troszkę na początku mieć jakby obawy, czy udźwignie to, ale udźwignął, dlatego, że na koncercie grał znakomicie i ja w ogóle nie odczuwałem, że on ma jakiś dyskomfort, że jakby zapominałem, że gram z młodym człowiekiem. To znaczy, że jeżeli zapominałem, że gram z młodym człowiekiem, to znaczy, że grało nam się bardzo dobrze.

Dzisiaj grał rasowo po prostu, grał rasowo i myślę, że ten koncert będzie bardzo mile wspominał. I za 20 lat, jak już będziemy mieli Pana Andrzeja Wiercińskiego, jak już będzie profesorem, bardzo znanym pianistą, to będzie opowiadał, że w tej Willi Lentza grałem z dwoma Panami starszymi od siebie bardziej doświadczonymi, zwłaszcza z Mistrzem Konstantym, ale będzie to wspominał jako taki kamień milowy. Bo ja myślę, że od jutrzejszego dnia to Jego doświadczenie wzrosło o 700 procent w tym Trio, bo On przeskoczył kilka mil naraz, przeskoczył kosmiczną odległość, jak stąd do Księżyca, albo troszeczkę dalej, bo to nie jest duża odległość. Ja myślę, że gdyby On się spotkał z ludźmi w swoim wieku z Jego doświadczeniem, to nie byłoby takiego przeskoku.

My udzieliliśmy Jemu kilku wskazówek, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami. On z kolei nam zaproponował bardzo ciekawą rzecz. Ja byłem zdumiony, tym, że On zaproponował tempa, które mi się na koncercie bardzo spodobały. Na przykład część Scherzo właśnie w Jego tempach była bardzo wyrazista, był czas, a jednocześnie zachowana płynność, więc myślę, że to zadziałało w obie strony – to doświadczenie – Jego jakby świeże spojrzenie a nasza rutyna.

Muzyka jest zderzeniem indywidualności, nie ma tutaj demokracji i ta indywidualność, która wywiera wpływ przemożny na zespół, decyduje. Dzisiaj był remis, to znaczy – wszyscy na siebie zadziałaliśmy w ten sposób, że wypadkowa tych trzech sił była skierowana w dobrym kierunku do publiczności – to jest najważniejsze – podsumował prof. Tomasz Strahl.

Podczas wieczoru zabrzmiały także Ballada f-moll op. 52, Walc Es-dur op.18 i Scherzo E-dur op. 54 Fryderyka Chopina w brawurowym wykonaniu pianisty Andrzeja Wiercińskiego oraz Duet nr 1 na skrzypce i wiolonczelę C-dur Ludwiga van Beethovena w interpretacji Konstantego Andrzej Kulki i Tomasza Strahla.

Nadzwyczajny koncert zorganizowano z okazji świętowania półrocznej działalności najmłodszej instytucji kultury Szczecina w ramach popularnego cyklu „Chopin w Willi Lentza”.

Andrzej Wierciński played brilliantly... | TRIO Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Andrzej Wierciński at the Lentz Villa in Szczecin [LISTEN, PHOTOS]

A standing ovation closed the concert of the excellent TRIO Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl and Andrzej Wierciński at the Lentz Villa. Among other things, the virtuosos presented the only piece written by Fryderyk Chopin for violin, cello and piano and dedicated to Prince Lieutenant General Antoni Radziwiłł – the four-movement Piano Trio in G minor, Op. 8 (Allegro con fuoco, Scherzo, Adagio sostenuto, Finale).

It was an exceptional event, which will always be remembered not only by the audience, but also by the soloists, as Prof. Konstanty Andrzej Kulka and Prof. Tomasz Strahl – who spoke very highly of Andrzej Wierciński's extraordinary playing – said after the concert:

The young man, Mr Andrzej Wierciński, performed superbly in his role today. He took on an extremely responsible task, even though he had only just played at the Chopin Competition, at which he presented himself so magnificently. However, standing next to experienced musicians, who have played this work dozens of times and recorded it several times for various Polish and foreign labels, for various radio stations and television, is not so easy. He might have been a little apprehensive at the beginning, whether he could handle it, but he did, because at the concert he played brilliantly and I didn't feel at all that he had any discomfort, that I seemed to forget that I was playing with a young man. I mean if I was forgetting that I was playing with a young man, it meant that we were playing very well.

Today he played racially simply, he played racially, and I think he will remember this concert very fondly. And in 20 years' time, when we will have Mr Andrzej Wierciński, when he will already be a professor, a very famous pianist, he will say that in this Villa Lentz I played with two gentlemen older than myself, more experienced, especially with Master Konstanty, but he will remember it as such a milestone. Because I think that since tomorrow his experience has increased by 700 per cent in this Trio, because he jumped several miles at once, jumped a cosmic distance, like from here to the moon, or a little further, because it is not a big distance. I think that if He had met people of His own age with His experience, there would not have been such a leap.

We gave Him some tips on how to deal with certain things. He, in turn, offered us a very interesting thing. I was amazed that He suggested tempos that I liked very much at the concert. For example, a part of the Scherzo just in his tempi was very expressive, there was time and at the same time fluidity, so I think it worked both ways – this experience – his kind of fresh perspective versus our routine.

Music is a clash of individualities, there is no democracy here and this individuality, which exerts an overwhelming influence on the ensemble, decides. Today was a draw, that is – we all acted on each other in such a way that the resultant of these three forces was directed in the right direction to the audience – that is the most important thing – concluded Professor Tomasz Strahl.

The evening also featured Fryderyk Chopin's Ballade in F minor, Op. 52, Waltz in E flat major, Op. 18 and Scherzo in E major, Op. 54 in a daring performance by pianist Andrzej Wierciński, as well as Ludwig van Beethoven's Duo No. 1 for violin and cello in C major in the interpretation of Konstanty Andrzej Kulka and Tomasz Strahl.

The extraordinary concert was organised to celebrate the half-yearly activities of Szczecin's youngest cultural institution as part of the popular series 'Chopin at the Lentz Villa'.

Listen to Dorota Zamolska's conversation with Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl and Andrzej Wierciński:
Posłuchaj rozmowy Doroty Zamolskiej z Konstantym Andrzejem Kulką, Tomaszem Strahlem i Andrzejem Wiercińskim
 

Zobacz także

2023-11-29, godz. 14:46 "e-eleWator" i "eleWator" - dwie przestrzenie słowa [ROZMOWA] ISSN: 2956-8684 - ten symbol to kolejny krok nowo-powstałego pisma "e-eleWator". Miesięcznik został zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o… » więcej 2023-11-27, godz. 10:11 Nie żyje Halina Sztejner, jedna z Filipinek [POSŁUCHAJ] Nie żyje Halina Sztejner, Filipinka jeszcze z pierwszego, szkolnego składu zespołu. W grupie była tylko przez 4 lata, do zdania matury. Halina Sztejner urodziła… » więcej 2023-11-26, godz. 23:21 Jolanta Aniszewska laureatką Nagrody Literackiej "Jantar" [POSŁUCHAJ] Inga Iwasiów, Artur Daniel Liskowacki i Piotr Oleksy. Do tego zacnego grona dołączyła Jolanta Aniszewska. Została ona laureatką tegorocznej, 4. już edycji… » więcej 2023-11-26, godz. 23:00 Maria Sydor i Rafał Kwiatkowski zagrali koncert na 102! | Filharmonia w Szczecinie [ROZMOWA, ZDJĘCIA] Złota Sala wypełniona Melomanami po brzegi. Wyjątkowy koncert (24 listopada 2023 roku) w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Program potężny… » więcej 2023-11-20, godz. 00:55 "My Portowcy" na chór i zespół metalowy [ROZMOWA] My, Portowcy, my, Portowcy Granatowo-bordowa krew W naszych sercach zawsze Pogoń jest Pogoń Szczecin MKS "Różne światy spotkały się, aby wspólnie… » więcej 2023-11-20, godz. 00:45 Teatr Lalek Pleciuga ma 70 lat [POSŁUCHAJ] Niemal wszyscy szczecinianie zaczynają swoją przygodę z teatrem od tej własnej sceny. Dla niektórych jest to początek związku na całe życie, dla innych… » więcej 2023-11-20, godz. 21:51 "Halo! Czyja to rzeźba?" [ROZMOWA] "Halo! Czyja to rzeźba?" - to jeden z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Szczecinianie często nie wiedzą, jakie rzeźby albo pomniki mijają… » więcej 2023-11-20, godz. 21:12 Na wieki wieków rock'n'roll [ROZMOWA] Po 5 latach tułaczki Słowianin wrócić na właściwe miejsce. I choć oficjalne otwarcie przebudowanego i wyremontowanego domu kultury odbędzie się w najbliższy… » więcej 2023-11-20, godz. 23:10 RISING OF LUSITANIA - V Międzynarodowy Festiwal Animowanych Dokumentów zacumował w Szczecinie [ROZMOWA] Dziś wieczorem (19 listopada) w Kinie INKU w Szczecinie zakończy się V Międzynarodowy Festiwal Animowanych Dokumentów RISING OF LUSITANIA. Od czwartku widzowie… » więcej 2023-11-12, godz. 23:41 Znamy już finałową piątkę Nagrody Literackiej JANTAR [POSŁUCHAJ] Kilka dni temu została ogłoszona lista laureatów Nagrody Literackiej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "JANTAR 2022". Nagrodę mogą otrzymać autorzy… » więcej
12345