Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane

główne(3)
główne(3)
Przyszli kredytobiorcy spotykają się z wieloma tajemniczo brzmiącymi pojęciami. Jednym z nich jest WIBOR - wskaźnik ten w dużej mierze wpływa na oprocentowanie kredytów. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest WIBOR, od czego zależy jego wartość i w jaki sposób warunkuje on wysokość rat kredytów.

WIBOR – co to jest?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate to wskaźnik określający wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Stawka WIBOR jest zmienna, a jej wartość w głównej mierze zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) - organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Na wahania tej stawki wpływ ma również inflacja, wartość PKB, cykl koniunkturalny czy podaż pieniądza.

Wskaźnik WIBOR ustalany jest w każdego dnia roboczego o godzinie 11:00 w trakcie tzw. fixingu. Jego wartość wylicza się jako średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania podanych przez banki po odrzuceniu wartości skrajnych.

Stawka bazowa WIBOR oraz stała marża banku to dwa składniki, które wpływają na wysokość odsetek kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Wahania wskaźnika WIBOR decydują o wysokości rat. Spadek wartości stawki powoduje ich obniżenie, natomiast wzrost skutkuje podwyższeniem wysokości miesięcznego zobowiązania.

Co istotne, WIBOR nie jest pojedynczym wskaźnikiem. Określa się go dla dziewięciu różnych terminów - od jednodniowych (WIBOR ON) do dwunastomiesięcznych (WIBOR 1R). Ustalając oprocentowanie kredytów banki stosują dwa rodzaje stawek: WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. Poniżej wyjaśniamy czym charakteryzuje się każda z nich i jakie występują między nimi różnice.

WIBOR 3M

Stawki WIBOR zmieniają się codziennie, jednak warto wiedzieć, że banki aktualizują oprocentowanie kredytów nieco rzadziej. Kredytobiorcy spłacający zobowiązanie, którego oprocentowanie oparte jest o WIBOR 3M mają gwarancję, że trzy kolejne raty zostaną wyliczone na podstawie tej samej stawki procentowej. WIBOR 3M oznacza bowiem, że oprocentowanie kredytu aktualizowane jest co 3 miesiące. Kredyty hipoteczne, których oprocentowanie zależne jest od stawki WIBOR 3M oferują takie banki jak np.: Alior Bank, BNP Paribas czy Santander Bank Polska.

WIBOR 6M

Jak łatwo się domyśleć, WIBOR 6M oznacza z kolei, że oprocentowanie Twojego kredytu będzie aktualizowane raz na 6 miesięcy. Gwarantuje to półroczną niezmienność wysokości rat.

WIBOR 6M stosowany jest przy określaniu oprocentowania kredytów hipotecznych w takich bankach jak np.: PKO BP, ING Bank Śląski czy Bank Millennium.

WIBOR a raty kredytów

WIBOR 3M oraz WIBOR 6M różnią się przede wszystkim częstotliwością aktualizacji. Z punktu widzenia kredytobiorcy może wydawać się, że rzadsza aktualizacja wysokości oprocentowania jest korzystniejsza, jednak "każdy kij ma dwa końce”. W trakcie długoletniego okresu kredytowania stopy procentowe mogą bowiem ulegać zarówno wzrostom jak i spadkom.

W przypadku wzrostu stóp procentowych kredytobiorcy, którzy spłacają zobowiązanie oparte o wskaźnik WIBOR 6M podwyżkę rat odczują później, jednak, gdy stopy procentowe zaczną spadać będą oni dłużej oczekiwać na zmniejszenie rat. W przypadku obniżki korzystniejszy zatem okazuje się wskaźnik WIBOR 3M, należy jednak mieć na uwadze, że przy podwyżkach oprocentowanie również będzie aktualizowane częściej.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, na finalne oprocentowanie kredytu oprócz stawki WIBOR wpływ ma także marża. Jej wartość zależy od indywidualnej polityki danego banku. Wysokość marży może zatem być inna w zależności od wybranej instytucji. Ponadto, warto wiedzieć, że wysokość marży można negocjować. Pozycja negocjacyjna klienta jest silniejsza, w przypadku, gdy np. posiada on wysoką zdolność kredytową lub wnosi wysoki wkład własny.

Pamiętaj, że podczas poszukiwania odpowiedniego kredytu kluczowe znaczenie ma dokładne porównanie dostępnych ofert bankowych. Umożliwi Ci to wybór najlepszej i najkorzystniejszej opcji odpowiadającej Twoim oczekiwaniom.

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty