Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane

Ustawodawca zdecydował, że od 1 lipca 2022 roku uszczegółowi oraz zmieni niektóre zasady dotyczące spraw podatkowych w Polsce. Nowelizacja została przeprowadzona jako kolejny etap „Polskiego Ładu” pod potoczną nazwą Polski Ład 2.0. Jakie najważniejsze zmiany przewidziano? Kiedy zaczną obowiązywać?

Obniżenie stawki podatku w Polskim Ładzie 2.0

Jedną z najważniejszych zmian do systemu podatkowego wprowadzaną przez nowelizację Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu jest obniżenie stawki podatku (potocznie zwana Polski Ład 2.0) Pierwszy przedział skali podatkowej (do 120 000 złotych podstawy opodatkowania) otrzymał nowy 12 % podatek (w miejsce uprzednio obowiązującego 17% podatku PIT).

Obecnie więc ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) w art. 27 przewiduje więc następujące zasady skali podatkowej:

Wyciąg z przepisów art. 27. [Skala podatkowa; progi podatkowe]

Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych


Podatek wynosi

ponad

do120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000


10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 złUchylenie ulgi dla klasy średniej w PIT 2.0

Jedną z zasad Polskiego Ładu, która była dość trudna do zrozumienia i zastosowania dla podatników była tak zwana ulga dla klasy średniej. Ulga polegała na odliczeniu od dochodu określonej kwoty. Mogły z niej korzystać osoby osiągające przychody na etacie lub z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w zakresie przychodów w łącznej wysokości zawierającej się w widełkach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Stosowanie i obliczanie ulgi było jednak dla części podatników niejasne i ustawodawca postanowił zlikwidować w nowym Polskim Ładzie 2.0 ten rodzaj preferencji. Jednocześnie wskazując, że obniżenie progu podatkowego będzie dla podatników odpowiednią pomocą, która zneutralizuje usunięcie ulgi dla klasy średniej.

Odliczanie składek zdrowotnych w Polskim Ładzie 2.0

tekst 1

Trzecią ważną nowelizacją wprowadzoną w ramach Polski Ład 2.0 jest umożliwienie niektórym przedsiębiorcom odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych. Chodzi tutaj o składki zdrowotne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przy podatkach: jednolitym 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Jest to więc pomoc dla przedsiębiorców, którzy nie skorzystają z obniżenia podatków w ramach skali podatkowej (ponieważ nie rozliczają się na zasadach skali podatkowej w PIT).

Wprowadzenie Polskiego Ładu 2.0

Zmiany wprowadzane przez nowy Polski Ład 2.0. wprowadzane są zasadniczo od początku roku podatkowego (będą miały zastosowanie do rozliczania całego roku w PIT), a faktycznie stosowane mają być od 1 lipca 2022 roku. Zmianę wprowadzono w trakcie roku podatkowego, co nie jest rozwiązaniem standardowym jednak może zostać przeprowadzone jeżeli jest bardziej korzystne dla podatnika niż uprzednio obowiązujące zasady.

Artykuły sponsorowane

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty