Radio SzczecinRadio Szczecin » Artykuły sponsorowane

Wykonałeś zlecenie dla zagranicznej firmy, zorganizowałeś przewóz towarów i mimo upływu terminu zapłaty nadal czekasz na swoje pieniądze? By pojawiły się na Twoim koncie, powinieneś działać jak najszybciej. Postaraj się porozumieć z dłużnikiem, a jeśli nie przyniesie to skutku, poproś o pomoc specjalistów – w ten sposób prędzej czy później wyegzekwujesz zapłatę.

Windykacja zagraniczna a przepisy prawa

Niezapłacona faktura może być powodem problemów tak samo dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Firma transportowa, która nie dostała pieniędzy za zrealizowaną usługę, jest narażona na dziurę w budżecie i utratę płynności finansowej.

To, w jaki sposób można odzyskać pieniądze od zagranicznego dłużnika, zależy od tego, czy pochodzi on z kraju należącego do Unii Europejskiej, czy nie. W tym pierwszym przypadku wierzyciel ma prawo odwołać się przede wszystkim do trzech dokumentów:

  • Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,

  • Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń,

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Szczególnie istotna dla wierzycieli jest możliwość wnioskowania o Europejski Nakaz Zapłaty. Stosuje się go podczas dochodzenia bezspornych roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych. Pozwala na o wiele szybszą egzekucję należności od dłużnika z pominięciem długich sądowych procedur. Wniosek o Europejski Nakaz Zapłaty można złożyć także online.

Ci, którzy czekają na spłatę długu przez zagraniczną firmę czy osobę prywatną spoza Unii Europejskiej, są w gorszej sytuacji. W ich przypadku dochodzenie roszczeń i sama windykacja będą o wiele trudniejsze. Regulują je przepisy prawa międzynarodowego, w tym:

  • Ustawa Prawo Prywatne Międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r.,

  • Konwencja z Lugano z dnia 30 października 2007 r.


Czy można odzyskać dług samodzielnie?

Porozumienie się z dłużnikiem co do spłaty zobowiązania jest najlepszym rozwiązaniem. Nawet jeśli wierzyciel byłby zmuszony do rozłożenia należności na raty lub wydłużenia terminu płatności, jest to zwykle korzystniejsze rozwiązanie niż długie windykacyjne postępowanie sądowe.

Mimo tego niektórzy dłużnicy za wszelką cenę chcą uchronić się przed spłatą swojego zobowiązania. Wtedy typowym zachowaniem jest zerwanie kontaktu z wierzycielem – nieodbieranie telefonów i nieodpisywanie na wiadomości. To ogromny problem zwłaszcza w przypadku zagranicznych dłużników. W takiej sytuacji czas gra na niekorzyść wierzyciela. Powinien jak najszybciej skorzystać z profesjonalnej pomocy i zgłosić się do specjalistów od ściągania długów z zagranicy np. do Transcash.

Co odstrasza od windykacji zagranicznej?

Zdarza się, że windykacja zagraniczna okazuje się nieskuteczna. Bywa także, że przedsiębiorca, starając się odnaleźć w gąszczu przepisów, daje za wygraną i dobrowolnie rezygnuje z należnych mu pieniędzy. Obie te sytuacje są spowodowane:

  • barierą językową – utrudnia ona zarówno porozumienie się z samym dłużnikiem, jak i dopełnienie formalności w urzędzie,

  • nieznajomością prawa danego kraju – w każdym państwie windykacja może wyglądać inaczej. Studiowanie przepisów obowiązujących w innym kraju i ich prawidłowa identyfikacja to duże wyzwanie. Może to być przyczyną niepowodzenia podczas samodzielnego egzekwowania długów.

Skuteczna windykacja międzynarodowa – jak ją przeprowadzić?

Jeżeli nie chcesz tracić ani mnóstwa czasu, ani nerwów podczas odzyskiwania pieniędzy od opieszałego dłużnika, zgłoś się do firmy specjalizującej się w zagranicznej windykacji.

Zajmie się nią wtedy osoba biegle posługująca się odpowiednim językiem obcym i świetnie znająca przepisy danego kraju. Zwiększa to szanse na odzyskanie długu. Dopiero gdy mediacje lub windykacja polubowna nie przyniosą oczekiwanego efektu, konieczne będzie rozpoczęcie procedur sądowych.

Pamiętaj, że o należne Ci pieniądze możesz skutecznie walczyć, nawet jeśli dłużnikiem jest zagraniczna firma. Jeżeli nie czujesz się na siłach, zawsze możesz liczyć na pomoc profesjonalistów – pomogą oni szybko i sprawnie odzyskać Twój dług.


radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty