Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Krzysztof Sobolewski.
Projekt daje możliwość głosowania korespondencyjnego wszystkim obywatelom podczas majowych wyborów prezydenckich. W myśl propozycji, z tego typu głosowania mają być wyłączone obwody odrębne oraz obwody tworzone na statkach morskich. Korespondencyjnie nie będą mogli też zagłosować ci wyborcy, którzy wcześniej udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W projekcie napisano też, że podczas wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja tego roku, Państwowa Komisja Wyborcza "może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w Kodeksie wyborczym".

Szczegóły głosowania korespondencyjnego - w tym sposób i tryb otwierania kopert z głosami - "ma ustalać w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej". Jeśli chodzi o wyborców poza granicami kraju, kwestie głosowania korespondencyjnego określa minister spraw zagranicznych.

W uzasadnieniu projektu ustawy napisano, że w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa, ogłoszonym stanem epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego. "Przepisy te mają obowiązywać jednorazowo - podczas wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 roku" - czytamy w uzasadnieniu.

Dodaj komentarz 6 komentarzy

Wszyscy pamiętają akcję "zabierz babci dowód", więc można liczyć na powtórkę, aby przypadkiem babcia nie zagłosowała inaczej niż "postępowy" wnuczek...
To ja uderzę z drugiej strony. Teraz Pan Mariusz Kamiński będzie dokładnie wiedział kto na kogo zagłosował i jak będą super losowe losowania sędziów na rozprawy wybierze się tego odpowiedniego :)
jeszcze jedno -

Art. 165. KK

Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego

§ 1.
Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
1)
powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,

(...)

§ 2.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zajrzałem w ten projekt. Jezus Maria... Tam są odniesienia do przepisów które jeszcze nie istnieją!
NIEWAŻNE KTO NA KOGO GŁOSUJE
WAŻNE KTO TE GŁOSY LICZY.
Józef Wissarionowicz Stalin
zwykły Polak NOWAK będzie liczył!
i tyle ! DAMY RADE !

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty