Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorskie Noble 2019 przyznane. Nagrody przyznawane są w ośmiu dziedzinach.
W dziedzinie nauk humanistycznych, za pracę nad źródłami i mechanizmami normatywnego aspektu komunikacji językowej, nagrodzony został filozof profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej Witek.

Profesor ZUT Xuecheng Chen z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej doceniony został w dziedzinie nauk podstawowych. Profesor zajmuje się badaniami nowych materiałów węglowych.

Z kolei w dziedzinie nauk technicznych, nagroda powędrowała do jego koleżanki, również z wydziału chemii, profesor Eweliny Kusiak-Nejman. Jak grafenem oczyszczać wodę i powietrza? Nad tym pracowała Kusiak-Nejman w ciągu ostatniego roku.

Natomiast w dziedzinie ekonomii, nagroda przypadła dla profesor Magdaleny Zioło z Uniwersytetu Szczecińskiego, za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG.

W dziedzinie nauk rolniczych, kapituła doceniła dra inż. Radosława Drozda za opracowanie nowatorskich podłoży z celulozy bakteryjnej do immobilizacji enzymów i mikroorganizmów.

W dziedzinie nauk medycznych, nie mogło być inaczej. Zachodniopomorski Nobel dla naukowca z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Magister Wojciech Marciniak otrzymał statuetkę za badania dotyczące stężenia arsenu we krwi jako markera rodzinnego raka piersi w populacji polskiej.

Profesor Katarzyna Gawdzińska z Akademii Morskiej otrzymała nagrodę w dziedzinie nauk o morzu, za opracowanie i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich technologii wytwarzania pian metalowo-ceramicznych stanowiących wysoce efektywny materiał izolacyjny.

I w ostatniej dziedzinie - dziedzinie nauk artystycznych - wyróżniony został prof. Dariusz Dyczewski z Akademii Sztuki w Szczecinie, za międzynarodowe prezentacje muzyki chóralnej.

Konkurs organizuje Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

W tym roku obchodzimy 20-lecie inicjatywy środowiska akademickiego z Pomorza Zachodniego, które było inicjatorem powstania konkursu Zachodniopomorskich Nobli. W skład kapituły weszli naukowcy, przedstawiciele poszczególnych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego.

W skład Kapituły Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki wchodzą:
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
  • prof. dr hab. Jan Lubiński
  • prof. dr hab. Piotr Masojć
  • prof. dr hab. Antoni Morawski
  • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
  • prof. dr hab. Aleksander Wolszczan
Relacja Kamila Nieradki.
Z przewodniczącym kapituły Zachodniopomorskich Nobli, polskim lekarzem, genetykiem i profesorem Janem Lubińskim rozmawiał Kamil Nieradka.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty