Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Mat. not-szczecin.pl
Mat. not-szczecin.pl
Szczecińscy naukowcy i nauczyciel docenieni przez Naczelną Organizację Techniczną na Pomorzu Zachodnim.
Laureatami w konkursie "Wyróżniający się Nauczyciel i Opiekun Młodzieży 2020" zostali: rektor ZUT profesor Jacek Wróbel, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Blanka Tundys, profesor ZUT Iwona Bąk, a także dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbieta Paprocka.

Jak powiedział nam prezes zachodniopomorskiego NOT-u prof. Piotr Niedzielski, nie chcemy, aby w konkursie byli tylko naukowcy, szukamy też ambitnych nauczycieli szkół średnich.

- Szkoła średnia to czas, w którym młodzież narażona jest na popełnienie wielu błędów.
Dlatego ważne jest, aby właśnie w tym okresie młodzi ludzie trafiali na ludzi, którzy pozwolą im te błędy ominąć - zaznaczył profesor Niedzielski.

Krótkie info biograficzne o każdym z laureatów:

Profesor Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Długoletni pracownik akademicki, wychowawca wielu inżynierów i magistrów na Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Promotor wielu prac doktorskich, uznany pracownik naukowy w obszarze agronomii i fizjologii roślin. Szereg lat jako prorektor odpowiedzialny był za współpracę ze studentami. Autor ponad 130 opublikowanych prac naukowych, autor skryptów i przewodników do ćwiczeń laboratoryjnych.

Profesor ZUT Iwona Bąk, Kierownik Katedry Zastosowań Matematyki i Ekonomii ZUT

Zaangażowany pedagog i oddany opiekun młodzieży, wysoko oceniana przez studentów. Prodziekan do spraw studenckich. Promotor wielu prac naukowych, organizator pomocy dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Wypromowała wielu licencjatów i magistrów, zrecenzowała ponad dwieście prac licencjackich i magisterskich. Współautorka wielu publikacji oraz opracowań dydaktycznych.

profesor US Blanka Tundys, Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania US

Pomysłodawca i wdrożeniowiec projektów aktywizujących młodzież i studentów do rozwoju naukowo-badawczego, jak również uczestnictwa w wolontariatach na rzecz społeczności lokalnej. Sprawowała merytoryczną opiekę nad studentem składającym aplikację w konkursie MNiSW „Diamentowy Grant”. Wieloletni koordynator wyjazdów studentów w programie Erasmus. Wniosła wkład w rozwój kierunku Logistyka na US, w tym tworzyła programy studiów I i II stopnia. Wypromowała ponad 100 dyplomantów – licencjatów, magistrów i inżynierów.

Elżbieta Paprocka, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

Wiodący nauczyciel i pedagog w zawodach rzemieślniczych. Otwarta w relacjach z uczniami, przyjaciel młodzieży. Autorka wielu projektów unijnych służących rozwojowi szkoły, uczniów i nauczycieli. Współpracuje ze środowiskiem rzemieślniczym, z instytucjami praktycznej nauki zawodu na rzecz kształcenia i wychowania pracowników młodocianych.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty