Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Fot. www.wikipedia.org / NIK (CC0 domena publiczna)
Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Fot. www.wikipedia.org / NIK (CC0 domena publiczna)
Najwyższa Izba Kontroli poinformowała we wtorek o złożeniu ośmiu zawiadomień do prokuratury po przeprowadzeniu kontroli programu „Praca dla Więźniów”.
W przygotowaniu jest kolejnych osiem, a kontrolerzy stwierdzili między innymi 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Z wynikami nie zgadza się Ministerstwo Sprawiedliwości.

NIK przyznaje, że program „Praca dla Więźniów” zwiększył poziom zatrudnienia osadzonych, ale kontrolerzy mają uwagi, co do sposobu wyboru prywatnych podwykonawców, niektórych budów i treści zawieranych umów.

- Jedną z nieprawidłowości, które wykazujemy jest ta, że z jednej strony brak jest w umowach gwarancji dotyczących zatrudnienia osadzonych, a z drugiej strony bardzo ograniczony jest zakres zatrudnienia tych osadzonych - powiedział dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Marek Bieńkowski.

Nie było żadnych zawiadomień do prokuratury w protokole pokontrolnym NIK dotyczącym programu „Praca dla Więźniów” - powiedział Michał Wójcik. Wiceminister sprawiedliwości określił treść wtorkowej konferencji kontrolerów jako „zaskakującą” i „zadziwiającą”.

Michał Wójcik wyjaśnił, że protokół pokontrolny NIK został przedstawiony resortowi sprawiedliwości wiele tygodni temu i w dokumencie były zamieszczone jedynie trzy wnioski zalecające poprawę programu. „Natomiast nie było żadnych zawiadomień. To było jeszcze w czasie, gdy prezesem NIK był pan Kwiatkowski. Jednak teraz przedstawiane są zawiadomienia do prokuratury, które dzisiaj należy odczytywać trochę w takim kontekście politycznym” - stwierdził Michał Wójcik.

Według NIK w kilkunastu przypadkach dzierżawienia hal przemysłowych zbudowanych przez więźniów ze środków publicznych wysokość czynszu była zaniżona - od 2,5 do 10 razy w porównaniu do stawek rynkowych.
Relacja Dawida Grygorcewicza (IAR).

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty