Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

Trybunał Konstytucyjny. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]
Trybunał Konstytucyjny. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]
Trybunał Konstytucyjny opublikował postanowienie, w którym wstrzymał stosowanie uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
Według uchwały SN, sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać.

Postanowienie Trybunał Konstytucyjny wydał w związku z wnioskiem Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem, Prezydentem RP, a Sądem Najwyższym. Chodzi o zbadanie, czy SN jest uprawniony do dokonywania zmian stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości, czy takie uprawnienia pozostają w wyłącznej kompetencji władzy ustawodawczej. Ponadto TK ma również wyjaśnić, czy kompetencja Prezydenta RP dotycząca powoływania sędziów może być rozumiana w taki sposób, że dozwolone jest przyznanie SN lub innemu sądowi nieprzewidzianych Konstytucją RP uprawnień do oceny skuteczności powołania sędziego.

TK postanowił też wstrzymać wykonywanie przez SN kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych: ukształtowania składu KRS, trybu przedstawiania Prezydentowi RP kandydatów na sędziów, jego uprawnienia do powoływania sędziów i kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego przez osobę powołaną przez prezydenta na wniosek KRS.

Postanowienie TK zostało opublikowane w Monitorze Polskim i zapadło większością głosów.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty