Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ośmiu laureatów otrzymało Zachodniopomorskiego Nobla. To największe wyróżnienie naukowe w regionie.
Prestiżowa nagroda przyznawana jest w dziedzinach nauk: ekonomicznych, humanistycznych, artystycznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu oraz medycynie.

- To nagroda za osiągnięcia w dziedzinie genetyki sądowej, wdrożenie nowoczesnych metod genetyki sądowej w identyfikacji czy próbach identyfikacji ofiar Holocaustu. Jest to wielkie wyróżnienie, że zostałem doceniony w naszym regionie. To olbrzymia nobilitacja - przyznał dr hab. Andrzej Ossowski.

Nagrody wręczył wojewoda zachodniopomorski m.in. Zbigniew Bogucki, który podkreślił zasługi naukowców dla naszego regionu.

- Te osoby, które są nagradzane, są wyróżniane, później naprawdę robią wielkie rzeczy, a to jest niesłychanie ważne, bo to są nowe technologie, nauki społeczne, medycyna. Wszystko to, co stanowi o tym, że się rozwijamy - powiedział Bogucki.

Prestiżowe nagrody przyznawane są przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki od 2001 roku.

Kandydatów do Zachodniopomorskiego Nobla wskazują rektorzy uczelni, a kapituła w wyborze kieruje się m.in. liczbą publikacji w najwyżej notowanych na świecie czasopismach naukowych.

Nobliści:
  • w dziedzinie nauk humanistycznych - prof. dr hab. Jörg Hackmann z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego za książkę Towarzyskość w Europie Północno-Wschodniej: Studia nad kulturą klubową, społeczeństwem obywatelskim i procesami nacjonalizacji w regionie wielokulturowym (1770–1950) Wiesbaden: Harrasowitz poświęconą kwestii kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.
  • w dziedzinie nauk podstawowych - dr Xin Wen z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych materiałów magazynujących energię
  • w dziedzinie nauk technicznych - dr hab. inż. Adam Słowik, prof. Politechniki Koszalińskiej z Katedry Inżynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej za inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania
  • w dziedzinie nauk ekonomicznych - dr hab. Katarzyna SzopikDepczyńska, prof. US z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za cykl artykułów w wysoko punktowanych czasopismach poświęcony tematyce innowacyjności - w kontekście: ekonomii cyrkularnej, badań nad konkurencyjnością gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju
  • w dziedzinie nauk rolniczych - dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT z Katedry Technologii Mięsa Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za opracowanie nowych metod podnoszących wartość odżywczą i walory smakowe produktów mięsnych
  • w dziedzinie nauk medycznych - dr hab. Andrzej Ossowski z Zakładu Genetyki Sądowej Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wdrożenie innowacyjnych metod identyfikacji zwłok opartych o analizę mitochondrialnego DNA
  • w dziedzinie nauk o morzu (2 nagrody) - prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie za badania oraz wdrożenie technologii z zakresu bezpieczeństwa, a także niezawodności urządzeń i silników okrętowych
  • prof. dr hab. inż. Marek Gryta z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania i wdrożenie technologii oczyszczania wód zaolejonych z transportu morskiego technikami membranowymi
  • w dziedzinie nauk artystycznych - prof. dr hab. Kamil Kuskowski z Katedry Nowych Mediów i Animacji Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie za zorganizowanie w 2020 roku czterech wystaw w prestiżowych galeriach krajowych i zagranicznych, w tym wystawy Wer im glashaus sitzt, solite mit steinen werfen; w galerii Kunsthaus w Wiesbaden

Prestiżowa nagroda przyznawana jest w dziedzinach nauk: ekonomicznych, humanistycznych, artystycznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu oraz medycynie.
Nagrody wręczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który podkreślił zasługi naukowców dla naszego regionu.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty