Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

Fot. twitter.com/Dan_Liszkiewicz
Fot. twitter.com/Dan_Liszkiewicz
Rośnie liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Europie. Jak pokazują statystyki OBWE w Polsce w latach 2017-2020 niemal dwukrotnie zwiększyła się liczba przypadków obrazy uczuć religijnych. W 2017 roku było to 70 przestępstw, a w 2020 już 130.
Według OBWE i Rzecznika Praw Obywatelskich, jedynie 5 procent czynów zabronionych motywowanych nienawiścią jest zgłaszanych organom ścigania. W większości przestępstw winni nie ponoszą odpowiedzialności. Informuje o tym raport "Zjawisko przestępstw z nienawiści. Konstrukcja dogmatyczna i praktyka stosowania prawa" przygotowany przez Instytut Ordo Iuris.

Jak podkreślał prezes Instytutu Jerzy Kwaśniewski w ubiegłym roku w Polsce mieliśmy do czynienia ze wzrostem liczby ataków na osoby duchowne, niszczenia i dewastacji miejsc kultu.

- Liderzy "Strajku Kobiet" publicznie pochwalali ataki na świątynie, zachęcając do tych ataków i nie spotykając się żadnymi konsekwencjami prawnymi, w ubiegłym roku nawet politycy z pierwszych stron gazet publicznie nawoływali do "upiłowania" przywilejów katolików i nie trzeba było długo czekać, by to nawoływanie zrealizowali chuligani, którzy w województwie lubelskim ścinali przydrożne krzyże - wyliczał Jerzy Kwaśniewski.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, na gruncie prawa międzynarodowego nie ma jednolitej ani powszechnie przyjętej definicji tak zwanych przestępstw z nienawiści. Jerzy Kwaśniewski zaznaczył, że pojęcie "mowy nienawiści" bywa wykorzystywane do dyscyplinowania osób o określonych poglądach i ograniczania wolności wypowiedzi.

Jak mówił, mowa nienawiści była powodem zamykania kont społecznościowych.

Wykorzystywano ją również do krytyki kampanii społecznych organizacji pro-life we Francji, które pokazywały szczęśliwe twarze dzieci z zespołem Downa. Uzasadniano, że kampania może rodzić wyrzuty sumienia osób, które dokonały aborcji z powodu choroby dziecka.

Prezes Ordo Iuris podkreślił także bezzasadność postulatu rozszerzania w prawie karnym czynów zabronionych na kolejne grupy z powodu niepełnosprawności, wieku, tożsamości płciowej, czy orientacji seksualnej. Jerzy Kwaśniewski przytoczył uzasadnienie pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.

- Nie ma jasnej definicji, czym jest orientacja seksualna; ma ona charakter deklaratywny, nie ma również jasnej definicji czym jest tożsamość płciowa, to pojęcie jest również zdefiniowane, natomiast aktów nienawiści z powodu wieku, czy niepełnosprawności jest tak niewiele, że włączanie tej kategorii do regulacji prawa karnego wydaje się niezasadne - mówił prezes Kwaśniewski.

Wyraził nadzieję, że raport stanie się punktem odniesienia w debacie publicznej, w stanowieniu prawa, będzie również punktem odniesienia do prokuratorów i policji.

Ordo Iuris przygotowuje dwa kolejne dokumenty dotyczące zagrożeń penalizacji mowy nienawiści w mediach społecznościowych oraz poradnik dla organów ścigania przestępstw na tle religijnym.
- Liderzy "Strajku Kobiet" publicznie pochwalali ataki na świątynie, zachęcając do tych ataków i nie spotykając się żadnymi konsekwencjami prawnymi, w ubiegłym roku nawet politycy z pierwszych stron gazet publicznie nawoływali do "upiłowania" przywilejów katolików i nie trzeba było długo czekać, by to nawoływanie zrealizowali chuligani, którzy w województwie lubelskim ścinali przydrożne krzyże - wyliczał Jerzy Kwaśniewski.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty