Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

Uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej w świecie konstytucji było dowodem, że Rzeczpospolita jest w pełni sił i jest gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności - powiedział prezydent Andrzej Duda. źródło: https://twitter.com/prezydentpl
Uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej w świecie konstytucji było dowodem, że Rzeczpospolita jest w pełni sił i jest gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności - powiedział prezydent Andrzej Duda. źródło: https://twitter.com/prezydentpl
W uroczystym zgromadzeniu w gmachu Sejmu w Warszawie uczestniczą prezydenci obu państw - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda. źródło: https://twitter.com/prezydentpl
W uroczystym zgromadzeniu w gmachu Sejmu w Warszawie uczestniczą prezydenci obu państw - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda. źródło: https://twitter.com/prezydentpl
W uroczystym zgromadzeniu w gmachu Sejmu w Warszawie uczestniczą prezydenci obu państw - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda. źródło: https://twitter.com/prezydentpl
W uroczystym zgromadzeniu w gmachu Sejmu w Warszawie uczestniczą prezydenci obu państw - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda. źródło: https://twitter.com/prezydentpl
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że narody Polski i Litwy są dziedzicami wielkiego dzieła Konstytucji 3 Maja.
Według jego słów, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, uchwalona w roku 1791, łączyła w sobie ducha oświecenia oraz polskiej tradycji republikanizmu i do dziś składa się na tożsamość Polski i Litwy.

Podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów Republiki Litewskiej prezydent Andrzej Duda podkreślił, że twórcom Konstytucji 3 Maja przyświecało dążenie do umocnienia wolności obywatelskiej i wzmocnienia państwa.

- Celem najważniejszym Konstytucji było właśnie umocnienie tej obywatelskiej wolności i jej poszerzenie na stan mieszczański, a jednocześnie wzmocnienie rządności i sprawności państwa, aby ochronić jego niepodległość zagrożoną przez sąsiednie imperia. Dlatego też zniesione zostało "liberum veto". Dlatego otwarto drogę do budowy nowoczesnego narodu, a właściwie kilku współtworzących Rzeczpospolitą narodów - podkreślił prezydent.

Uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej w świecie konstytucji było dowodem, że Rzeczpospolita jest w pełni sił i jest gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Zauważył, że konstytucja zwiększyła znaczenie Polski w Europie.

- Z kraju, który przez niektórych postrzegany był jako peryferyjny, stała się prekursorem przełomowych zmian, wprowadzających nowych porządek ustrojowy i społeczny, odpowiadających duchowi czasu i wyzwaniom historii - mówił Andrzej Duda. - Konstytucja 3 Maja już na zawsze zapisała się jako wspaniały wzorzec uniwersalnych wartości, jako jedno z najważniejszych dokonań ludzkiego umysłu i dążeń do zbudowania jak najdoskonalszej wspólnoty politycznej - dodał prezydent.

W uroczystym zgromadzeniu w gmachu Sejmu w Warszawie uczestniczą prezydenci obu państw - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że burzliwa historia Polski i Litwy obfitowała w trudne momenty, ale jest jednocześnie historią walki o wspólne wartości i o wolność. Niezłomność obu narodów przyniosła im sukces w postaci niepodległości i niezawisłości.

W związku z pandemią zgromadzenie odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Posłowie litewscy są obecni w Seimasie w Wilnie i połączą się z polskim Sejmem za pomocą łącza satelitarnego. Z kolei liczba polskich parlamentarzystów na sali plenarnej została ograniczona do reprezentacji klubów, która jest proporcjonalna do ich wielkości.

Konstytucja 3 Maja, uchwalona w roku 1791, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, spisaną ustawą zasadniczą.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znacząco ograniczyła demokrację szlachecką i częściowo wprowadziła zrównanie praw mieszczan i szlachty. Zawarte w niej zapisy stawiały chłopów pod ochroną państwa.

Zniosła również zasadę "liberum veto" uznawaną za jedną z największych wad demokracji szlacheckiej w Polsce.
- Celem najważniejszym Konstytucji było właśnie umocnienie tej obywatelskiej wolności i jej poszerzenie na stan mieszczański, a jednocześnie wzmocnienie rządności i sprawności państwa, aby ochronić jego niepodległość zagrożoną przez sąsiednie imperia. Dlatego też zniesione zostało "liberum veto". Dlatego otwarto drogę do budowy nowoczesnego narodu, a właściwie kilku współtworzących Rzeczpospolitą narodów - podkreślił prezydent.
- Z kraju, który przez niektórych postrzegany był jako peryferyjny, stała się prekursorem przełomowych zmian, wprowadzających nowych porządek ustrojowy i społeczny, odpowiadających duchowi czasu i wyzwaniom historii - mówił Andrzej Duda.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty