Radio SzczecinRadio Szczecin » Biznes

Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]
W czwartek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków od firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich hurtową sprzedażą. Przetwórcy będą mogli ubiegać się o dotację do 10 milionów złotych.
Wsparciem objęte są sektory między innymi przetwórstwa mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj i miodu.

Anna Zalewska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że o pomoc może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność w formie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i zajmujący się przetwarzaniem albo wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Maksymalne wparcie dla firmy wynosi 10 milionów złotych. Jeżeli o pomoc na inwestycje w przetwórstwo ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć maksymalnie na 15 mln złotych. Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Pieniądze są wypłacane w formie refundacji do 50 procent kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Anna Zalewska wymienia działania, na które można otrzymać dotacje.

- To jest budowa, przebudowa, rozbudowa wszelkich budynków związanych z przetwarzaniem bądź wprowadzaniem produktów rolnych do obrotu. Przy czym jeżeli jest budowa, to ona musi być funkcjonalnie połączona bezpośrednio z zakupem takiej instalacji technologicznej, czyli zakup maszyn i urządzeń związanych z przetwarzaniem, z przygotowywaniem to przetwarzania, z magazynowaniem i przygotowywaniem do sprzedaży - wskazuje.

Ekspert Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podkreśla też, że w najbliższym naborze podniesiono próg minimalnej liczby punktów rankingowych umożliwiającej podpisanie umowy o przyznaniu pomocy. Minimum to 20 punktów. Punkty mogą otrzymać producenci pasz bez GMO, grupy producentów rolnych, związki grup, spółdzielnie.

- Kolejne punkty można otrzymać za innowacyjność operacji bądź powiązaniem jej z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, czy też uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości - wymienia Anna Zalewska.

Najwięcej punktów będzie można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO. Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia.

Wnioski będą przyjmowane do 27 marca.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty