Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Reklama
Zobacz
Reklama
Zobacz
Autopromocja
Zobacz

Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie 2024-2028 dr hab. inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM
Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie 2024-2028 dr hab. inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM
Dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka ponownie został wybrany rektorem Politechniki Morskiej w Szczecinie. Kadencję będzie sprawował do 2028 roku.
Po raz pierwszy został wybrany rektorem - wówczas Akademii Morskiej w Szczecinie - w 2016 roku.

Od tego czasu zrealizował i rozpoczął wiele projektów, dzięki którym uczelnia rozwinęła się, a 1 września 2022 roku uzyskała miano Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Ostatnie lata nie były łatwe - reforma szkolnictwa, pandemia Covid-19 czy wojna za wschodnią granicą - to tylko niektóre wydarzenia społeczno-polityczne, które wpływały na funkcjonowanie uczelni.

- Pomimo tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, starałem się konsekwentnie realizować wszystkie plany i założenia dla dobra uczelni i bardzo się cieszę, że nasza społeczność akademicka to doceniła i obdarzyła mnie kolejnym kredytem zaufania - przyznaje rektor. - Bardzo za to dziękuję i obiecuję nie zwalniać tempa - dodaje.

W roku 2021 za swoją działalność otrzymał wyróżnienie "Aurea Praxis" przyznawane rektorom i kierownikom certyfikowanych jednostek akademickich za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej w kierowanych przez siebie instytucjach.

Dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej, w której po ukończeniu studiów rozpoczął pracę łącząc ją ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego na morzu. W kolejnych latach pełnił szereg funkcji, m.in. prorektora ds. morskich czy dyrektora Instytutu Nawigacji Morskiej.

W 2018 roku rozpoczął budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) w Szczecinie. Dziś inwestycja jest ukończona, trwa wdrażanie projektów. W 2022 roku natomiast rozpoczęła się realizacja wieloletniego programu budżetu państwa, pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego (POSRM).

W roku akademickim 2019/20 rektor powołał dwa nowe Wydziały: Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Informatyki i Telekomunikacji. Ważnym punktem dokonań rektora jest też finalizacja czasochłonnej modernizacji kompleksu uczelnianego przy ul. Willowej, gdzie powstał obecnie rozbudowany kampus, mieszczący siedziby dwóch wydziałów oraz nowoczesne laboratoria i centra szkoleniowe.

Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statków budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim.

Uczestniczy w projektach i pracach naukowo-badawczych związanych z gospodarką morską oraz licznych inicjatywach łączących naukowe środowisko akademickie z biznesem. Aktywnie udziela się w organizacjach naukowych i branżowych.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345
Autopromocja
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty