Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Każdy rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do żłobka, musi złożyć oświadczenie, że dziecko jest zaszczepione. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Każdy rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do żłobka, musi złożyć oświadczenie, że dziecko jest zaszczepione. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
W przedszkolach przepis będzie w trochę innej formie obowiązywał od przyszłej rekrutacji, czyli na wiosnę przyszłego roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W przedszkolach przepis będzie w trochę innej formie obowiązywał od przyszłej rekrutacji, czyli na wiosnę przyszłego roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Każdy rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do żłobka, musi złożyć oświadczenie, że dziecko jest zaszczepione. Ten nowy przepis obowiązuje od 1 sierpnia.
- Każdy rodzic otrzyma w żłobku wzór oświadczenia o szczepieniu dziecka, który będzie musiał podpisać - mówi Marta Kufel z Urzędu Miasta. - Rodzice muszą złożyć oświadczenie o tym, że ich dziecko odbyło obowiązkowe szczepienia lub te szczepienia ma ewentualnie odroczone.

Opinie rodziców w sprawie oświadczeń o szczepieniu dzieci są podzielone. Część jest przeciwna. - To niepotrzebne. To wymuszenie jakiejś decyzji. To indywidualna decyzja każdego rodzica - mówią.

Rodzice, którzy szczepią dzieci nie mają nic przeciwko nowemu przepisowi. - Chciałbym, żeby dzieci, które chodzą do żłobków, były szczepione. A czy powinno to być weryfikowane? Trudno mi to powiedzieć - dodają rodzice.

W przedszkolach przepis będzie w trochę innej formie obowiązywał od przyszłej rekrutacji, czyli na wiosnę przyszłego roku. - W przypadku przedszkoli będą to dodatkowe punkty za kryteria, które są brane pod uwagę w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc - tłumaczy Kufel.

Oświadczenia wprowadziła Rada Miejska Szczecina, przepisu nie zakwestionował wojewoda.
Relacja Grzegorza Gibasa.

Dodaj komentarz 2 komentarze

Analiza ryzyka przetwarzania
Przedszkola powinny, przed podjęciem procesu zbierania informacji o szczepieniach kandydatów, przeprowadzić wnikliwą ocenę skutków dla praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz analizę ryzyka takiego przetwarzania. To, czy obowiązek szczepienia na konkretną chorobę wynika z przepisów prawa, czy jest dobrowolny, ma w tym przypadku istotne znaczenie.

Ponadto placówki wychowawcze i edukacyjne powinny zapewnić dobrowolność udzielania takich informacji oraz wskazać cel przetwarzania takich danych.

Z uwagi na kategorię przedmiotowych danych, muszą wziąć pod uwagę, obowiązkowe prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania takich danych.

Należy również mieć na uwadze, że szczegóły dotyczące takiego przetwarzania powinny być zapisane w regulaminie placówki wychowawczo-oświatowej lub wewnętrznej polityce prywatności - a w wymienionych regulaminach i polityce prrywatności nie ma o tym slowa w związku z tym jest to nieuprawnione żądanie - MIASTO ŁAMIE PRAWO

Nakładanie na obywateli w drodze przepisów prawa obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym zostało wielokrotnie uznawane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) za sprzeczne z prawem do poszanowania prawa do życia prywatnego.

Prawo to zostało wyrażone w treści art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Stosownie do tego przepisu każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego.

ETPCz kilkakrotnie wypowiadał się w kwestii zgodności obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., 31534/96 w sprawie Wilibald Rudolf Matter przeciwko Słowacja Trybunał uznał, że: Sąd uznaje, że przymusowe badania wnioskodawcy w szpitalu od 19 sierpnia do 2 września 1993 r. stanowią ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1 Konwencji.

W decyzji z dnia 9 lipca 2002 r. wydanej w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko rządowi włoskiemu, 42197/98 Sąd uznał, że obowiązkowe szczepienia będące przymusowym świadczeniem zdrowotnym oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1).

W wyroku z dnia 15 marca 2012 r., 24429/03 w sprawie Sergey Dmitriyevich Solomakhin ca Ukraina Trybunał uznał, że: Obowiązkowe szczepienia – jako przymusowe świadczenia zdrowotne – oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, które obejmuje fizyczną i psychiczną integralność osoby, zagwarantowanego w art. 8 § 1.

Podsumowując, orzecznictwo ETPCz w kwestii prowadzenia obowiązkowych świadczeń zdrowotnych, w tym obowiązku szczepień jest jednoznaczne – obowiązek ten stoi w sprzeczności z prawem do poszanowania prywatności.

W tym kontekście zasadne jest stwierdzenie, że w obecnej sytuacji zobowiązanie obywateli do poddania się szczepieniom stanowi nie tylko naruszenie art. 31, art. 47 Konstytucji RP ale także prawa do poszanowania życia prywatnego wskazanego wprost w art. 8 § 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Jak zwykle mieszanie prawd i nieprawd w wydaniu antyszczepionkowca... Mieszanie różnych przykładów z różnych sądów z różnych krajów i podciąganie to pod jeden wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego kompletnie innej kwestii... Ruble już wymienne są?

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Archiwum informacji

poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty