Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mat. GDDKiA, oddział Szczecin
Mat. GDDKiA, oddział Szczecin
Mat. GDDKiA, oddział Szczecin
Mat. GDDKiA, oddział Szczecin
Mat. GDDKiA, oddział Szczecin
Mat. GDDKiA, oddział Szczecin
Spółka Energopol Szczecin traci kolejną inwestycję. Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zerwał w piątek kontrakt na budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic.
Nie pomogły ponaglające pisma. Ostateczny termin rozpoczęcia prac upłynął 9 grudnia. Kontrakt na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj" o wartości ponad 140 milionów złotych został podpisany w marcu 2018 roku z terminem zakończenia wyznaczonym na lipiec 2021 roku.

Wykonawca miał opóźnienia już na etapie projektowania, złożył niekompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, który musiał wielokrotnie uzupełniać. Ostatecznie na początku października spółka przejęła plac budowy. Wykonawca jednak nie rozpoczął prac. Szczeciński oddział GDDKiA zrywając kontrakt uruchomił też gwarancję należytego wykonania, którą był on zabezpieczony. Kwota gwarancji wynosi około 14 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców.

Z tytułu niewywiązania się wykonawcy z zapisów kontraktu, oddział planuje też egzekwować należności z tytułu kar umownych. W pierwszym kwartale przyszłego roku oddział planuje ogłoszenie nowego przetargu na wybór wykonawcy, który dokończy realizację obwodnicy w zakresie robót budowlanych.
Relacja Marka Borowca.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty